grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę F

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
fa  · fl flo · fo  · fu 
fae
Faerberia carbonaria (Alb. et Schwein.) Pouzar - szaroblaszek zgliszczowy R
fał
fałdówka biała - Plicatura nivea (Fr.) P. Karst.
fałdówka kędzierzawa - Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid R
fas
fasolnica topolowa - Arthrosporum populorum A. Massal.
fay
Fayodia - śluzopępka
 — gracilipes (Britzelm.) Bresinsky et Stangl - śluzopępka dwuzarodnikowa
 — leucophylla (Fr.) M. Lange et Sivertsen  ⟶ Gamundia leucophylla (Fr.) H.E. Bigelow
 — maura (Fr.) Singer  ⟶ Myxomphalia maura (Fr.) Hora - śluzopępka węglolubna I
fib
Fibriciellum silvae-ryae J. Erikss. et Ryvarden
Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto - włóknica sznurowana
Fibulomyces - spinkowiec
 — fusoideus Jülich
 — mutabilis (Bres.) Jülich - spinkowiec zmienny
fil
Filobasidiaceae
Filobasidiella neoformans Kwon-Chung - nitkopodstawkówka wodna
Filobasidium floriforme L.S. Olive - nitkopodstawkowiec kwiatowaty
fim
Fimaria cervaria (W. Phillips) Brumm.
fis
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. - ozorek dębowy R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
fa  · fl flo · fo  · fu 
fla
Flagelloscypha - włosóweczka
 — eruciformis (Batsch) Singer - włosóweczka robaczkowata
 — kavinae (Pilát) W.B. Cooke  ⟶ Cyphella kavinae Pilát - kielisznik Kavina
 — minutissima (Burt) Donk - włosóweczka malutka
flagowcowate - Meripilaceae
flagowiec olbrzymi - Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst.
flakonka Myrina - Aspilidea myrinii (Fr.) Hafellner
Flammocladiella anomiae Lechat et J. Fourn.
Flammula alnicola (Fr.) P. Kumm. - łuskwiak żółty
Flammula pinicola (Jacobsson) Noordel.  ⟶ Pholiota pinicola Jacobsson
Flammulaster - płomienniczek
 — carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga - płomienniczek owocolubny R
 — carpophilus var. rhombosporus (G.F. Atk.) Vellinga - płomienniczek rombowozarodnikowy
 — carpophilus var. subincarnatus (Joss. et Kühner) Vellinga - płomienniczek białoróżowy
 — erinaceellus (Peck) Watling - płomienniczek rdzawobrązowy
 — ferrugineus (Maire) Watling - płomienniczek czerwonobrązowy
 — granulosus (J.E. Lange) Watling - płomienniczek ziarnisty
 — limulatus (Fr.) Watling - płomienniczek trocinowy
 — muricatus (Fr.) Watling - płomienniczek żółtobrązowy
 — rhombosporus (G.F. Atk.) Watling  ⟶ Flammulaster carpophilus var. rhombosporus (G.F. Atk.) Vellinga - płomienniczek rombowozarodnikowy
 — siparius (Fr.) Watling - płomienniczek kasztanowobrązowy
 — subincarnatus (Joss. et Kühner) Watling [as 'subincarnata']  ⟶ Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga - płomienniczek owocolubny R
 — subincarnatus (Joss. et Kühner) Watling  ⟶ Flammulaster carpophilus var. subincarnatus (Joss. et Kühner) Vellinga - płomienniczek białoróżowy
Flammulina - płomiennica
 — elastica (Sacc.) Redhead et R.H. Petersen - płomiennica sprężysta
 — fennae Bas - płomiennica letnia
 — ononidis Arnolds - płomiennica wyżlinowa
 — populicola Redhead et R.H. Petersen - płomiennica topolowa
 — velutipes (Curtis) Singer - płomiennica zimowa
Flavidoporia - jamkówka
 — mellita (Niemelä et Penttillä) Audet - jamkówka miodowa
 — pulvinascens (Pilát) Audet - jamkówka pofałdowana E
Flaviporus brownii (Humb.) Donk - żółtoporek tropikalny
Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns  ⟶ Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden - jamkóweczka cytrynowa E
Flavocetraria - oskrzelka
 — cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell - oskrzelka rynienkowata
 — nivalis (L.) Kärnefelt et Thell - oskrzelka niwalna
Flavoparmelia caperata (L.) Hale - żółtlica chropowata
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
fa  · fl flo · fo  · fu 
flo
Floccularia - kosmówka
 — albolanaripes (G.F. Atk.) Redhead
 — luteovirens (Alb. et Schwein.) Pouzar - kosmówka żółtawa
 — rickenii (Bohus) Wasser ex Bon  ⟶ Cercopemyces rickenii (Bohus) Dima et L. Nagy
 — straminea (Krombh.) Pouzar  ⟶ Floccularia luteovirens (Alb. et Schwein.) Pouzar - kosmówka żółtawa
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
fa  · fl flo · fo  · fu 
fom
Fomes fomentarius (L.) Fr. - hubiak pospolity
Fomitiporia hartigii (Allesch. et Schnabl) Fiasson et Niemelä - czyreń jodłowy
Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson et Niemelä - guzoczyrka rokitnikowa
Fomitiporia pseudopunctata (A. David, Dequatre et Fiasson) Fiasson - czyreń południowa
Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill - guzoczyrka rozpostarta
Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemelä - guzoczyrka dębowa
Fomitoporia - guzoczyrka
Fomitopsidaceae - pniarkowate
Fomitopsis - pniarek
 — betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han et Y.C. Dai - pniarek brzozowy
 — officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer - pniarek lekarski E
 — pinicola (Sw.) P. Karst. - pniarek obrzeżony
 — pinicola f. resupinata (Bourdot et Galzin) Domanski, Orlos et Skirg.
 — pulvina (Pers.) Spirin et Vlasák - porojęzyk dębowy E
 — ramentacea (Berk. et Broome) Spirin et Vlasák - jamkówka kurczliwa E
 — rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst.  ⟶ Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar - pniareczka różowa E
 — solaris B. Rivoire, A.M. Ainsw. et Vlasák
fra
Frantisekia fissiliformis (Pilát) Spirin et Zmitr. - jamkóweczka pomarańczowa
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
fa  · fl flo · fo  · fu 
ful
Fulgensia - błyskotka
 — bracteata (Hoffm.) Räsänen - błyskotka brodawkowata
 — fulgens (Sw.) Elenkin - błyskotka jasna
 — schistidii (Anzi) Poelt - błyskotka mchowa
fun
Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer  ⟶ Coriolopsis trogii (Berk.) Domański - włochatka jasna
Fungi - Grzyby
fus
Fusarium lateritium Nees
Fuscolachnum
 — misellum (Roberge ex Desm.) J.H. Haines
 — pteridis (Alb. et Schwein.) J.H. Haines
Fuscoporia - rdzawoporka
 — contigua (Pers.) G. Cunn. - rdzawoporka gąbczasta
 — ferrea (Pers.) G. Cunn., Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research - rdzawoporka żelazista I
 — ferruginosa (Schrad.) Murrill - rdzawoporka drobnopora
 — torulosa (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. - rdzawoporka kosmata E
 — viticola (Schwein.) Murrill - czyreń brązowożółty E
Fuscopostia - rdzawoporek
 — fragilis (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - rdzawoporek kruchy
 — lateritia (Renvall) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai
 — leucomallella (Murrill) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - rdzawoporek rozwierkowy
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji