jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.

plamica biaława