grzyby.pl

Hypholoma marginatum J. Schröt.

maślanka zygzakowatotrzonowa, łysiczka zygzakowatotrzonowa, maślanka obrzeżona
Hypholoma dispersum Quel. · Hypholoma marginata · Psilocybe marginata (J. Schröt.) Noordel. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
pokrój; 07.10.1999, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski
Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
pokrój
Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
pokrój

owocnik

Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
Kapelusz początkowo żółtawy, z wiekiem ciemnieje, rdzawobrunatny do ciemnobrązowego, w centrum ciemniejszy, higrofaniczny, suchy jaśniejszy; 20-40 mm średnicy; początkowo półkulisty, z wiekiem do płaskiego, z szerokim garbkiem; powierzchnia gładka, wilgotna nieco śluzowata, na brzegu z białymi resztkami osłony, u bardzo młodych egzemplarzy osłona łączy brzeg kapelusza z trzonem (fot.1-drugi od lewej).

Blaszki początkowo żółtawe, z wiekiem szarofioletowawe z jaśniejszym ostrzem; szeroko przyrośnięte.

Trzon u góry żółtawy, ku podstawie brązowawy; na powierzchni z białymi, zygzakowato ułożonymi włókienkami; 50-90 x 2-3 mm; podstawa filcowata i nieco zgrubiała; pusty, elastyczny.

Miąższ białawy, w trzonie ciemnobrązowy; chrząstkowato-zwarty; zapach słaby, grzybowy; smak silnie gorzki.

Barwa wysypu zarodników ciemno purpurowo-brązowa.Kapelusz początkowo żółtawy, z wiekiem ciemnieje, rdzawobrunatny do ciemnobrązowego, w centrum ciemniejszy, higrofaniczny, suchy jaśniejszy; 20-40 mm średnicy; początkowo półkulisty, z wiekiem do płaskiego, z szerokim garbkiem; powierzchnia gładka, wilgotna nieco śluzowata, na brzegu z białymi resztkami osłony, u bardzo młodych egzemplarzy osłona łączy brzeg kapelusza z trzonem (fot.1-drugi od lewej).

space

Trzon u góry żółtawy, ku podstawie brązowawy; na powierzchni z białymi, zygzakowato ułożonymi włókienkami; 50-90 x 2-3 mm; podstawa filcowata i nieco zgrubiała; pusty, elastyczny.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno purpurowo-brązowa.

Pileus initially yellowish, with age darkens, rusty-brown to dark brown, centrally darker, hygrophanous, lighter-coloured when dry; 20-40 mm in diameter; initially hemispherical, with age towards plane, broadly umbonate; surface smooth, when moist somewhat mucous, with white veil remains at the margin, in very young specimens the veil joins the pileal margin with the stipe (photo).

Lamellae initially yellowish, with age grey-violetish with a lighter-coloured edge; adnate.

Stipe at the apex yellowish, towards the base brownish; the surface with white, zigzaggy laid out fibrils; 50-90 x 2-3 mm; base tomentose and somewhat clavate; hollow, elastic.

Flesh whitish, in the stipe dark brown; cartilaginously-compact; smell weak fungoid; taste strongly bitter.

Spore print dark purple-brown.

Pileus initially yellowish, with age darkens, rusty-brown to dark brown, centrally darker, hygrophanous, lighter-coloured when dry; 20-40 mm in diameter; initially hemispherical, with age towards plane, broadly umbonate; surface smooth, when moist somewhat mucous, with white veil remains at the margin, in very young specimens the veil joins the pileal margin with the stipe (photo).

space

Stipe at the apex yellowish, towards the base brownish; the surface with white, zigzaggy laid out fibrils; 50-90 x 2-3 mm; base tomentose and somewhat clavate; hollow, elastic.

space

Spore print dark purple-brown.

zarodniki

Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
Zarodniki elipsoidalne, gładkie; 7-9 x 4.5 µm, z porą rostkową.Zarodniki elipsoidalne, gładkie; 7-9 x 4.5 µm, z porą rostkową.
Spores ellipsoid, smooth; 7-9 x 4.5 µm, with germ pore.
Spores ellipsoid, smooth; 7-9 x 4.5 µm, with germ pore.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta w górach, w grupach (nie wiązkach) od czerwca do listopada, na martwym, leżącym i zagrzebanym w ziemi drewnie drzew iglastych, pniakach, leżących pniach, wśród mchów Polytrichum. Saprotrof.Częsta w górach, w grupach (nie wiązkach) od czerwca do listopada, na martwym, leżącym i zagrzebanym w ziemi drewnie drzew iglastych, pniakach, leżących pniach, wśród mchów Polytrichum. Saprotrof.
Common. Gregarious (but not clustered), fall, on dead coniferous and hardwood branches and wood remains.
Common. Gregarious (but not clustered), fall, on dead coniferous and hardwood branches and wood remains.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]Niejadalna.[134]
Inedible.
Inedible.
Podobna maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) wyrasta raczej w wiązkach i ma korzeniasto zakończony trzon.Podobna maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) wyrasta raczej w wiązkach i ma korzeniasto zakończony trzon.
Similar maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) grows mainly caespitose (growing in tufts) and has a rooting stipe.
Similar maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) grows mainly caespitose (growing in tufts) and has a rooting stipe.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19991007.3.99 - Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa); Góry Bialskie
991007-3
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/ #11
znalezisko 19991007.3b.99 - Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa); Góry Bialskie
991007-3b
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/ #4
znalezisko 19991007.7.99 - Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa); Góry Bialskie
991007-7
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/ #10