grzyby.pl
niejadalnyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Hypholoma marginatum (Pers.) J. Schröt. (1889)

maślanka obrzeżona, łysiczka zygzakowatotrzonowa
Psilocybe marginata · Hypholoma marginata · Hypholoma dispersum (Fr.) Quel.
Hypholoma marginatum (maślanka obrzeżona)
pokrój; 07.10.1999, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski
Hypholoma marginatum (maślanka obrzeżona)
pokrój
Hypholoma marginatum (maślanka obrzeżona)
pokrój

owocnik

Hypholoma marginatum (maślanka obrzeżona)
Kapelusz początkowo żółtawy, z wiekiem ciemnieje, rdzawobrunatny do ciemnobrązowego, w centrum ciemniejszy, higrofaniczny, suchy jaśniejszy; 20 – 40 mm średnicy; początkowo półkulisty, z wiekiem do płaskiego, z szerokim garbkiem; powierzchnia gładka, wilgotna nieco śluzowata, na brzegu z białymi resztkami osłony, u bardzo młodych egzemplarzy osłona łączy brzeg kapelusza z trzonem (fot.1-drugi od lewej).

space

Trzon u góry żółtawy, ku podstawie brązowawy; na powierzchni z białymi, zygzakowato ułożonymi włókienkami; 50 – 90 x 2 – 3 mm; podstawa filcowata i nieco zgrubiała; pusty, elastyczny.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno purpurowo-brązowa.

Pileus initially yellowish, with age darkens, rusty-brown to dark brown, centrally darker, hygrophanous, lighter-coloured when dry; 20 – 40 mm in diameter; initially hemispherical, with age towards plane, broadly umbonate; surface smooth, when moist somewhat mucous, with white veil remains at the margin, in very young specimens the veil joins the pileal margin with the stipe (photo).

space

Stipe at the apex yellowish, towards the base brownish; the surface with white, zigzaggy laid out fibrils; 50 – 90 x 2 – 3 mm; base tomentose and somewhat clavate; hollow, elastic.

space

Spore print dark purple-brown.

zarodniki

Hypholoma marginatum (maślanka obrzeżona)
Zarodniki elipsoidalne, gładkie; 7 – 9 x 4.5 µm, z porą rostkową.

Spores ellipsoid, smooth; 7 – 9 x 4.5 µm, with germ pore.

występowanie

Częsta, w grupach (nie wiązkach) od września do listopada, na martwym, leżącym i zagrzebanym w ziemi drewnie.

Common. Gregarious (but not clustered), fall, on dead coniferous and hardwood branches and wood remains.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Podobna maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) wyrasta raczej w wiązkach i ma korzeniasto zakończony trzon.

Similar maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) grows mainly caespitose (growing in tufts) and has a rooting stipe.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19991007.3.99 - Hypholoma marginatum (maślanka obrzeżona); Góry Bialskie
991007-3
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/ #11
znalezisko 19991007.3b.99 - Hypholoma marginatum (maślanka obrzeżona); Góry Bialskie
991007-3b
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/ #4
znalezisko 19991007.7.99 - Hypholoma marginatum (maślanka obrzeżona); Góry Bialskie
991007-7
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/ #10