grzyby.pl

Hypholoma marginatum J. Schröt.

maślanka zygzakowatotrzonowa, łysiczka zygzakowatotrzonowa · maślanka obrzeżona
Hypholoma dispersum Quel. · Hypholoma marginata · Psilocybe marginata (J. Schröt.) Noordel. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
pokrój
Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
pokrój
Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
pokrój

owocnik

Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
Kapelusz początkowo żółtawy, z wiekiem ciemnieje, rdzawobrunatny do ciemnobrązowego, w centrum ciemniejszy, higrofaniczny, suchy jaśniejszy; 20-40 mm średnicy; początkowo półkulisty, z wiekiem do płaskiego, z szerokim garbkiem; powierzchnia gładka, wilgotna nieco śluzowata, na brzegu z białymi resztkami osłony, u bardzo młodych egzemplarzy osłona łączy brzeg kapelusza z trzonem (fot.1-drugi od lewej).

space

Trzon u góry żółtawy, ku podstawie brązowawy; na powierzchni z białymi, zygzakowato ułożonymi włókienkami; 50-90 x 2-3 mm; podstawa filcowata i nieco zgrubiała; pusty, elastyczny.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno purpurowo-brązowa.

Pileus initially yellowish, with age darkens, rusty-brown to dark brown, centrally darker, hygrophanous, lighter-coloured when dry; 20-40 mm in diameter; initially hemispherical, with age towards plane, broadly umbonate; surface smooth, when moist somewhat mucous, with white veil remains at the margin, in very young specimens the veil joins the pileal margin with the stipe (photo).

space

Stipe at the apex yellowish, towards the base brownish; the surface with white, zigzaggy laid out fibrils; 50-90 x 2-3 mm; base tomentose and somewhat clavate; hollow, elastic.

space

Spore print dark purple-brown.

zarodniki

Hypholoma marginatum (maślanka zygzakowatotrzonowa)
Zarodniki elipsoidalne, gładkie; 7-9 x 4.5 µm, z porą rostkową.
Spores ellipsoid, smooth; 7-9 x 4.5 µm, with germ pore.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta w górach, w grupach (nie wiązkach) od czerwca do listopada, na martwym, leżącym i zagrzebanym w ziemi drewnie drzew iglastych, pniakach, leżących pniach, wśród mchów Polytrichum. Saprotrof.
Common. Gregarious (but not clustered), fall, on dead coniferous and hardwood branches and wood remains.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]
Inedible.
Podobna maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) wyrasta raczej w wiązkach i ma korzeniasto zakończony trzon.
Similar maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum) grows mainly caespitose (growing in tufts) and has a rooting stipe.

wybrane okazy · selected collections

#11
99 10 07 - 3
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/
#4
99 10 07 - 3b
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/
#10
99 10 07 - 7
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) p.248 [18IV]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.412 [26IV]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2888]
    Hypholoma marginatum (Pers.) J. Schroet. · synonimy: Psilocybe marginata (Pers.) Noordel., Hypholoma dispersum (Fr.) Quél., Naematoloma dispersum (Fr.) P. Karst.
    uwagi: wg IF H. dispersum to odrębny gatunek
    publikacje: Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2003, Lisiewska i Marach 2002, Kujawa 2005 (as: Psilocybe marginata), Lisiewska i Król 2007 (as: Psilocybe marginata), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Wojewoda i in. 2016 (as: H. dispersum), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: H. dispersum), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019 (as: Psilocybe marginata)

znaleziska Hypholoma marginatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-89 275125 227126 DE-65 318734 EG-15 23732

 ID23732  Hypholoma marginatum; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gm. Chełmiec, EG-15; 2005.10.09; las mieszany (jodła, świerk, jarząb, dąb), w wilgotnych zaroślach; gałązki porośnięte mchem kilkadziesiąt owocników; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; weryfikował: Anna Kujawa, ; eksykat: 051009-293 herb. Pinczer, nie, notatka: 051009-293; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

ID227126 Hypholoma marginatum; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2013.10.29; Las mieszany,buk,sosna,świerk; drewno kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/616325.html
uwagi: fot. 617413 fot. 617414

 ID275125  Hypholoma marginatum; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2013.10.29; Buk, sosna, świerk; drewno zagrzebane w ziemi kilkadziesiąt w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131029/0003, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/616325.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/616326.jpg&type=image/jpeg

ID318734 Hypholoma marginatum; 1,5 km S od przysiółka Gać, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2018.10.12; bór sosnowy; płytki rów przy drodze leśnej; na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników ( >60 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 35" N i 19st 19' 11" E

fot. 1028665 fot. 1028666 fot. 1028667 fot. 1028668 fot. 1028669 fot. 1028670 fot. 1028671

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji