jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia didyma Körb.

plamica dwoista