grzyby.pl

Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä

czyreń śliwowy
Phellinus pomaceus (Pers.) Maire [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
grupa owocników na pniu żywej tarniny
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
przekrój
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
na pniu śliwy
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
na pniu śliwy
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
przekrój
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pochylony pień żywej tarniny z resupinatową formą owocnika
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pory (owocnik resupinatowy)
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
przekrój przez resupinatowy owocnik
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
przekrój

opis

Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pores
Owocniki wieloletnie, mniej lub bardziej rozpostarte lub częściej tworzące skupiska niedużych kopytowatych lub półkolistych kilkucentymetrowych kapeluszy, na przekroju ±trójkątne, zwykle pozrastane po kilka, tworzą większe skupienia obrastające na pewnym odcinku powierzchnię pnia lub gałęzie; górna powierzchnia początkowo piaskowo-ochrowa, ciemnieje przez kasztanowatą do szarej i czarnej; początkowo delikatnie omszona, szybko gładka, z wiekiem nieco spękana, nierówna; brzeg tępy, zaokrąglony, rdzawoszary, rudawy, płonny, u owocników rozpostartych ostro odcinający się.

space

Rurki wielowarstwowe, 2-3 mm długości w warstwie; barwy miąższu lub jaśniejsze, w starych warstwach przerośnięte białą grzybnią.

space

Sporocarps perennial, more or less resupinate or more frequently forming groups of moderately-sized hoof-shaped or semicircular pilei, several centimeters thick, in cross-section ±triangular in side view, usually several concrescent, form larger clusters covering parts of the surface of the trunk or branches; upper surface initially sandy-ochre, darkens through maroon to gray and black; initially slightly pubescent, quickly smooth, with age slightly cracked, uneven; margin obtuse, rounded, russet-grey, reddish, sterile, in resupinate sporocarps abruptly and distinctly set off.

space

Tubes multi-layered, 2-3 mm long in layer; concolorous with the flesh or lighter-coloured, in old layer overgrown with white mycelium.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
na tarninie (Prunus spinosa)
Pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na żywych i martwych pniach i gałęziach śliw, tarnin, rzadziej wiśni, czereśni, moreli, jabłoni i grusz.
Common. Perennial sporocarps found on living and dead trunks and branches of plum trees, blackthorns, sporadically wild cherry, cherry, apricot, apple and pear trees.

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną białą zgniliznę drewna i zamieranie porażonych gałęzi lub drzewa.
Causes intensive white soft-rots and decaying of affected branches or trees.

wybrane okazy · selected collections

#6
04 04 07 - 1
/dolina Odry-Oławy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji