grzyby.pl

Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä

czyreń śliwowy
Phellinus pomaceus (Pers.) Maire [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
grupa owocników na pniu żywej tarniny; 07.04.2004, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
przekrój
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
na pniu śliwy
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
na pniu śliwy
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
przekrój
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pochylony pień żywej tarniny z resupinatową formą owocnika
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pory (owocnik resupinatowy)
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
przekrój przez resupinatowy owocnik
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
przekrój

opis

Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
pores
Owocniki wieloletnie, mniej lub bardziej rozpostarte lub częściej tworzące skupiska niedużych kopytowatych lub półkolistych kilkucentymetrowych kapeluszy, na przekroju ±trójkątne, zwykle pozrastane po kilka, tworzą większe skupienia obrastające na pewnym odcinku powierzchnię pnia lub gałęzie; górna powierzchnia początkowo piaskowo-ochrowa, ciemnieje przez kasztanowatą do szarej i czarnej; początkowo delikatnie omszona, szybko gładka, z wiekiem nieco spękana, nierówna; brzeg tępy, zaokrąglony, rdzawoszary, rudawy, płonny, u owocników rozpostartych ostro odcinający się.

Pory początkowe z szarobrązowym, ciemnoszarym nalotem, żółtoochrowe, z wiekiem ciemniejące, rdzawe, brunatnotabaczkowe; drobne 4-5 na mm (0.1-0.2 mm średnicy) okrągłe do kanciastych, czasem wydłużone.

Rurki wielowarstwowe, 2-3 mm długości w warstwie; barwy miąższu lub jaśniejsze, w starych warstwach przerośnięte białą grzybnią.

Miąższ twardo korkowaty lub niemal zdrewniały, rdzawobrązowy, jak u czyreń ogniowy (Phellinus igniarius) ale nieco jaśniejszy, 5 mm grubości. Zapach i smak nieintensywne, niewyróżniające się. Na podłożu pod owocnikiem znajduje się żółta grzybnia.Owocniki wieloletnie, mniej lub bardziej rozpostarte lub częściej tworzące skupiska niedużych kopytowatych lub półkolistych kilkucentymetrowych kapeluszy, na przekroju ±trójkątne, zwykle pozrastane po kilka, tworzą większe skupienia obrastające na pewnym odcinku powierzchnię pnia lub gałęzie; górna powierzchnia początkowo piaskowo-ochrowa, ciemnieje przez kasztanowatą do szarej i czarnej; początkowo delikatnie omszona, szybko gładka, z wiekiem nieco spękana, nierówna; brzeg tępy, zaokrąglony, rdzawoszary, rudawy, płonny, u owocników rozpostartych ostro odcinający się.

space

Rurki wielowarstwowe, 2-3 mm długości w warstwie; barwy miąższu lub jaśniejsze, w starych warstwach przerośnięte białą grzybnią.

space

Sporocarps perennial, more or less resupinate or more frequently forming groups of moderately-sized hoof-shaped or semicircular pilei, several centimeters thick, in cross-section ±triangular in side view, usually several concrescent, form larger clusters covering parts of the surface of the trunk or branches; upper surface initially sandy-ochre, darkens through maroon to gray and black; initially slightly pubescent, quickly smooth, with age slightly cracked, uneven; margin obtuse, rounded, russet-grey, reddish, sterile, in resupinate sporocarps abruptly and distinctly set off.

Pores young with grey-brown, dark grey pruina, yellow-ochraceous, with age grow dark, become rusty, russet-snuff-coloured; fine 4-5 per mm (0.1-0.2 in diameter) rounded to polygonal, sometimes elongated.

Tubes multi-layered, 2-3 mm long in layer; concolorous with the flesh or lighter-coloured, in old layer overgrown with white mycelium.

Flesh hard corky or almost woody, rusty-brown, like in czyreń ogniowy (Phellinus igniarius) but slightly lighter-coloured, 5 mm thick. Smell and taste weak, indistinguishable. On the substrate under the fruitbody visible yellow mycelium.

Sporocarps perennial, more or less resupinate or more frequently forming groups of moderately-sized hoof-shaped or semicircular pilei, several centimeters thick, in cross-section ±triangular in side view, usually several concrescent, form larger clusters covering parts of the surface of the trunk or branches; upper surface initially sandy-ochre, darkens through maroon to gray and black; initially slightly pubescent, quickly smooth, with age slightly cracked, uneven; margin obtuse, rounded, russet-grey, reddish, sterile, in resupinate sporocarps abruptly and distinctly set off.

space

Tubes multi-layered, 2-3 mm long in layer; concolorous with the flesh or lighter-coloured, in old layer overgrown with white mycelium.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy)
na tarninie (Prunus spinosa)
Pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na żywych i martwych pniach i gałęziach śliw, tarnin, rzadziej wiśni, czereśni, moreli, jabłoni i grusz.Pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na żywych i martwych pniach i gałęziach śliw, tarnin, rzadziej wiśni, czereśni, moreli, jabłoni i grusz.
Common. Perennial sporocarps found on living and dead trunks and branches of plum trees, blackthorns, sporadically wild cherry, cherry, apricot, apple and pear trees.
Common. Perennial sporocarps found on living and dead trunks and branches of plum trees, blackthorns, sporadically wild cherry, cherry, apricot, apple and pear trees.

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną białą zgniliznę drewna i zamieranie porażonych gałęzi lub drzewa.Powoduje intensywną białą zgniliznę drewna i zamieranie porażonych gałęzi lub drzewa.
Causes intensive white soft-rots and decaying of affected branches or trees.
Causes intensive white soft-rots and decaying of affected branches or trees.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040407.1.04 - Phellinus tuberculosus (czyreń śliwowy); dolina Odry-Oławy
040407-1
/dolina Odry-Oławy/ #6