grzyby.pl
niejadalny

Phellinus pomaceus (Pers.) Maire (1933)

czyreń śliwowy
Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusczyreń czarnoliniowy (Phellinus nigrolimitatus)czyreń topolowy (Phellinus populicola)
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
grupa owocników na pniu żywej tarniny; 07.04.2004, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
przekrój
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
na pniu śliwy
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
na pniu śliwy
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
przekrój
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pień żywej tarniny z owocnikami
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pochylony pień żywej tarniny z resupinatową formą owocnika
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pory (owocnik resupinatowy)
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pory
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
przekrój przez resupinatowy owocnik
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
przekrój

opis

Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pores
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
pores
Owocniki wieloletnie, mniej lub bardziej rozpostarte lub częściej tworzące skupiska niedużych kopytowatych lub półkolistych kilkucentymetrowych kapeluszy, na przekroju ±trójkątne, zwykle pozrastane po kilka, tworzą większe skupienia obrastające na pewnym odcinku powierzchnię pnia lub gałęzie; górna powierzchnia początkowo piaskowo-ochrowa, ciemnieje przez kasztanowatą do szarej i czarnej; początkowo delikatnie omszona, szybko gładka, z wiekiem nieco spękana, nierówna; brzeg tępy, zaokrąglony, rdzawoszary, rudawy, płonny, u owocników rozpostartych ostro odcinający się.

space

Rurki wielowarstwowe, 2 – 3 mm długości w warstwie; barwy miąższu lub jaśniejsze, w starych warstwach przerośnięte białą grzybnią.

space

Sporocarps perennial, more or less resupinate or more frequently forming groups of moderately-sized hoof-shaped or semicircular pilei, several centimeters thick, in cross-section ±triangular in side view, usually several concrescent, form larger clusters covering parts of the surface of the trunk or branches; upper surface initially sandy-ochre, darkens through maroon to gray and black; initially slightly pubescent, quickly smooth, with age slightly cracked, uneven; margin obtuse, rounded, russet-grey, reddish, sterile, in resupinate sporocarps abruptly and distinctly set off.

space

Tubes multi-layered, 2 – 3 mm long in layer; concolorous with the flesh or lighter-coloured, in old layer overgrown with white mycelium.

space

występowanie

Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)
Prunus spinosa
Pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na żywych i martwych pniach i gałęziach śliw, tarnin, rzadziej wiśni, czereśni, moreli, jabłoni i grusz.

Common. Perennial sporocarps found on living and dead trunks and branches of plum trees, blackthorns, sporadically wild cherry, cherry, apricot, apple and pear trees.

wartość

Powoduje intensyną białą zgniliznę i zamieranie porażonych gałęzi lub drzewa.

Causes intensive white soft-rots and decaying of affected branches or trees.