takson nie ujęty w czekliście

Pholiotina rugosa (Peck) Singer

Conocybe rugosa (Peck) Watling
⇑ Pholiotina
skróty strony i portalu
GREJ: ID156194 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID156194 (© autora fot.)