grzyby.pl

Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn.

rdzawoporka gąbczasta, czyreń gąbczasty
Phellinus contiguus (Pers.) Pat. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fuscoporia contigua (rdzawoporka gąbczasta)
na znacznie zmurszałej, leżącej gałęzi jesionu
Fuscoporia contigua (rdzawoporka gąbczasta)
przekrój
Fuscoporia contigua (rdzawoporka gąbczasta)
na znacznie zmurszałej, leżącej gałęzi jesionu
Fuscoporia contigua (rdzawoporka gąbczasta)
na znacznie zmurszałej, leżącej gałęzi jesionu

cechy makroskopowe

Fuscoporia contigua (rdzawoporka gąbczasta)
pores
Owocniki wyłącznie rozpostarte, zwykle na dolnej stronie podłoża, długości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, ±poduszkowate, 2-10 mm grubości, jeśli wyrastają na pionowych podłożach to ich powierzchnia nierówna, pofalowana, rurki mogą być ustawione w tarasy; strefa przyrostu płonna, filcowata, żółtawa, do 1 mm szerokości, zanikająca.

space

Sporocarps exclusively resupinate, usually on the lower side of the substrate, from a couple to couple of dozen centimetres long, ±pulvinate, 2-10 mm thick, when growing on vertical substrates, their surface is uneven, undulating; marginal zone sterile, tomentose, yellowish, up to 1 mm across, evanescent.

space

cechy mikroskopowe

Fuscoporia contigua (rdzawoporka gąbczasta)
Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, niektóre z kroplami, nieamyloidalne, 6-7 & 3-3.5 µm.

space

Spores ellipsoid, smooth, hyaline, some with drops, inamyloid, 6-7 & 3-3.5 µm.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki roczne, wyrastają przez cały rok na drewnie żywych i martwych drzew liściastych i iglastych, także w konstrukcjach (jeden z tzw. grzybów domowych).
Not common. fruitbodies annual, found throughout the year on dead wood of hardwood and coniferous trees, also in timber constructions.

znaczenie gospodarcze

Fuscoporia contigua (rdzawoporka gąbczasta)
Powoduje silną białą zgniliznę drewna. Jeden z rzadszych tzw. grzybów domowych.
Causes severe white soft-rots.

uwagi

Od innych rozpostartych czyreni różni się stosunkowo dużymi porami, słabym związaniem z podłożem i dość kruchą, gąbczastą, konsystencją. Mikroskopowo podobny do rdzawoporki drobnoporej (Fuscoporia ferruginosa), ten ma jednak nie tak jaskrawo rdzawo zabarwione i mniejsze pory.
From other resupinate Phellinus differs in that it has relatively large pores, weak attachement to the substrate and quite fragile, spongy, consistency. Microscopically similar to rdzawoporka drobnopora (Fuscoporia ferruginosa), but the latter has less vividly rusty coloured and smaller pores.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., 1965 — Flora Polska. Grzyby (Fungi). Tom II. Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). p.222 [71]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.311 [26II]
  • http://www.holzfragen.de/seiten/zimtbrauner_porenschwamm.html
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3802]
    Phellinus contiguus (Pers.) Pat. · synonimy: Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn., Ochroporus contiguus (Pers.) J. Schrot.
    publikacje: Zieliński i in. 2007, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ślusarczyk 2009, Ławrynowicz i in. 2009, Karasiński 2009a, Wojewoda i Wojewoda 2007, Ślusarczyk 2012 (as: Fuscoporia contigua), Karasiński i in. 2015 (as: Fuscoporia contigua), Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Fuscoporia contigua), Karasiński 2016 (as: Fuscoporia contigua), Krotoski 2012, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i Kujawa 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji