grzyby.pl

Phloeomana hiemalis (Osbeck) Redhead

grzybówka zimowa
Mycena hiemalis (Osbeck) Quél. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID208591 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pokrytych mchem pniach i gałęziach drzew liściastych, szczególnie wiązów, zwłaszcza nad brzegami rzek.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3549]
    Mycena hiemalis (Osbeck) Quél. · synonimy: M. flocculentipes Huijsman
    uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
    publikacje: Flisińska 2004, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Gierczyk i in. 2009, Friedrich 2010, Kwiatkowska 2017 (as: Phloeomana hiemalis), Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Holec i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Kujawa i in. 2020, Gierczyk i in. 2020, Szczepkowski i in. 2021

znaleziska Phloeomana hiemalis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DF-78 208591

ID208591 Mycena hiemalis; Skawina, połnocna część miasta, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2012.10.28; łęg; na korze, przy korzeniach drzew lisiastych (topole, wierzby) masowo na kilkunastu stanowiskach, wraz z innymi gatunkami grzybówek; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki tego gatunku spotkałem na kilku stanowiskach (nie wszystkie jednak badałem), często w towarzystwie M. pseudocorticola. Gatunek ten wydaje się być do¶ść częsty.

Owocniki

fot. 534055 fot. 534056 fot. 534057 fot. 534058

Zarodniki 7-9.5x5-7 µm
fot. 534059

Podstawki dwuzarodnikowe, cheilocystydy
fot. 534060

Skórka kapelusza
fot. 534061

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji