grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Phloeomana hiemalis (Osbeck) Redhead

grzybówka zimowa
Mycena hiemalis (Osbeck) Quél.
Phloeomana Phloeomana Phloeomana PhloeomanaPhloeomanagrzybówka cuchnąca (Phloeomana minutula)
GREJ: ID208591 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Na pokrytych mchem pniach i gałęziach drzew liściastych, szczególnie wiązów, zwłaszcza nad brzegami rzek.