grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Peziza ampliata Pers.