grzyby.pl

Paxillus rubicundulus P.D. Orton

krowiak olszowy, krowiak włóknisty
Paxillus filamentosus (Scop.) Fr. · Paxillus leptopus Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)
owocniki; 19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)
grupa owocników
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)
owocnik
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)
blaszki, przekrój, przebarwienie blaszek przy ucisku
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)
powierzchnia kapelusza
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)

owocnik

Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)
Kapelusz brązowożółty, aksamitny, z wrośniętymi lub przylegającymi ciemniejszymi, szarobrązowymi, oliwkowymi lub czarniawymi łuseczkami; wcześnie rozpostarty do lejkowatego, brzeg słabo lub wcale nie podwinięty; średnicy do 30-150 mm.
Blaszki żółtawe, przy ucisku wolno plamią się czerwono-brązowo; wąskie.
Trzon 15-50 x 10-18 mm; zwykle zwężający się ku podstawie, pełny; powierzchnia włóknista, barwa żółtobrązowa, uciśnięty plami się jak blaszki.
Miąższ jasnożółty, brązowiejący, zapach słaby, smak łagodny, nieco kwaskowaty.

Pileus brown-yellow, velutinous, with innate or appressed darker grey-brown, olive or blackish squamules; quickly plane to infundibuliform, margin weakly or not incurved; up to 30-150 mm in diameter.
Lamellae yellowish, bruising slowly red-brown; narrow.
Stipe 15-50 x 10-18 mm; usually tapering towards the base, solid; surface fibrillose, yellow-brown, bruising like the gills.
Flesh light yellow, browning, odour weak, taste mild, slightly sourish.Kapelusz brązowożółty, aksamitny, z wrośniętymi lub przylegającymi ciemniejszymi, szarobrązowymi, oliwkowymi lub czarniawymi łuseczkami; wcześnie rozpostarty do lejkowatego, brzeg słabo lub wcale nie podwinięty; średnicy do 30-150 mm.
Blaszki żółtawe, przy ucisku wolno plamią się czerwono-brązowo; wąskie.
Trzon 15-50 x 10-18 mm; zwykle zwężający się ku podstawie, pełny; powierzchnia włóknista, barwa żółtobrązowa, uciśnięty plami się jak blaszki.
Miąższ jasnożółty, brązowiejący, zapach słaby, smak łagodny, nieco kwaskowaty.

space

zarodniki

Wysyp żółtawo czerwono-brązowy, zarodniki mniejsze niż u krowiaka podwiniętego (Paxillus involutus), 6.5-8 x 4.5-5 µm.Wysyp żółtawo czerwono-brązowy, zarodniki mniejsze niż u krowiaka podwiniętego (Paxillus involutus), 6.5-8 x 4.5-5 µm.
Spore print yellowish red-brown, spores smaller than of krowiak podwinięty (Paxillus involutus), 6.5-8 x 4.5-5 µm.
Spore print yellowish red-brown, spores smaller than of krowiak podwinięty (Paxillus involutus), 6.5-8 x 4.5-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)
Niezbyt częsty, owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni w miejscach podmokłych, na ziemi, wyłącznie pod olszami.Niezbyt częsty, owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni w miejscach podmokłych, na ziemi, wyłącznie pod olszami.
Not common, solitary to gregarious summer-fall, in damp places under Alnus.
Not common, solitary to gregarious summer-fall, in damp places under Alnus.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Podobny bardzo częsty krowiak podwinięty (Paxillus involutus) ma długo podwinięty brzeg kapelusza, jest większy, a powierzchnia kapelusza jest bez łuseczek.Podobny bardzo częsty krowiak podwinięty (Paxillus involutus) ma długo podwinięty brzeg kapelusza, jest większy, a powierzchnia kapelusza jest bez łuseczek.

Similar and very common krowiak podwinięty (Paxillus involutus) has margin incurved for a long time, is larger and its surface is scaleless.

space

jadalne czy trujące? 🟡

Należy traktować, że trujący, tak jak krowiak podwinięty (Paxillus involutus), od którego niegdyś nie był odróżniany.Należy traktować, że trujący, tak jak krowiak podwinięty (Paxillus involutus), od którego niegdyś nie był odróżniany.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040619.5.04 - Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy); luzni les, Svaty Jur, Słowacja
040619-5
/luzni les, Svaty Jur, Słowacja/ #8
znalezisko 19990814.1.99 - Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
990814-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #3