grzyby.pl

Postia ceriflua (Berk. et M.A. Curtis) Jülich

drobnoporek woskowaty
Oligoporus cerifluus (Berk. et M.A. Curtis) Gilb. et Ryvarden [główna w czekliście] · Spongiporus cerifluus (Berk. et M.A. Curtis) A. David · Tyromyces cerifluus (Berk. et M.A. Curtis) Murrill
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Postia Postia Postia PostiaPostiadrobnoporek mleczny (Postia tephroleuca)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na drewnie.W lasach, na drewnie.