grzyby.pl

Xenasmatella ardosiaca (Bourdot et Galzin) Stalpers

Phlebiella ardosiaca (Bourdot et Galzin) K.H. Larss. et Hjortstam
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xenasmatella Xenasmatella Xenasmatella XenasmatellaXenasmatellażylaczka żółtobrązowa (Xenasmatella vaga)Xenasmatella fibrillosa