grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Phlebiella ardosiaca (Bourdot et Galzin) K.H. Larss. et Hjortstam

Xenasmatella ardosiaca (Bourdot & Galzin) Stalpers · Phlebiella ardosiaca (Bourdot & Galzin) K.H. Larss. & Hjortstam