grzyby.pl

Lepista flaccida (Sowerby) Pat.

gąsówka rudawa, gąsówka płowa, gąsówka podwinięta
Lepista gilva (Pers.) Roze · Lepista gilva (Pers.) Pat. [główna w czekliście] · Lepista inversa (Scop.) Pat. · Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini · Paralepista gilva (Pers.) Vizzini · Paralepista gilva (Pers.) Raithelh.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ podane są dwa gatunki: Lepista flaccida (Sowerby) Pat.Lepista inversa (Scop.) Pat. ("gąsówka rudawa", "gąsówka podwinięta") oraz Lepista gilva (Pers.) Pat. ("gąsówka płowa"). (2022-12-21)
• Mycobank synonimizuje "oba gatunki"; w GBIF są one rozdzielone, z wprowadzeniem dwóch taksonów w rodzaju Paralepista. (2022-12-30)
• Nomenklatura tej grupy jest zawiła i nie daje jasności po przeglądnięciu danych Mycobank i GBIF. (2022-12-30)
Lepista gilva
w grupach po kilka pod dębami/sosnami; 16.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Lepista inversa
pod dębami i bukami; 16.10.1998, Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu; copyright © by Marek Snowarski
Lepista gilva
grupa owocników w lesie dębowym
Lepista inversa
w grupach po kilka pod dębami/grabami

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny żółtawoochrowy, stosunkowo jasny, często z charakterystycznymi ciemniejszymi wodnistymi plamami, zwłaszcza na brzegu kapelusza, suchy bladożółtawy (forma Lepista gilva) lub owocniki mają kapelusz ciemniejszy, do ciemnordzawego, rudego, bez wodnistych plam (forma Lepista inversa) 40-80 (100) mm średnicy, młody płaski, szybko płytko lejkowaty; brzeg kapelusza jest długo podwinięty, z wiekiem nieregularnie powyginany; powierzchnia gładka, nieco połyskliwa.
Blaszki młode białawe potem żółtawe, ochrowożółte; cienkie i gęste; daleko zbiegające na trzon.
Trzon barwy kapelusza lub nieco jaśniejszy; 50-60 x 4-6 mm, cylindryczny, cienki; podstawa z białą filcowatą grzybnią, jest zrośnięta z podłożem.
Miąższ jasnoochrowy, zwarty. Zapach aromatyczny. Smak nieco ziołowy.Kapelusz higrofaniczny, wilgotny żółtawoochrowy, stosunkowo jasny, często z charakterystycznymi ciemniejszymi wodnistymi plamami, zwłaszcza na brzegu kapelusza, suchy bladożółtawy (forma Lepista gilva) lub owocniki mają kapelusz ciemniejszy, do ciemnordzawego, rudego, bez wodnistych plam (forma Lepista inversa) 40-80 (100) mm średnicy, młody płaski, szybko płytko lejkowaty; brzeg kapelusza jest długo podwinięty, z wiekiem nieregularnie powyginany; powierzchnia gładka, nieco połyskliwa.
Blaszki młode białawe potem żółtawe, ochrowożółte; cienkie i gęste; daleko zbiegające na trzon.
Trzon barwy kapelusza lub nieco jaśniejszy; 50-60 x 4-6 mm, cylindryczny, cienki; podstawa z białą filcowatą grzybnią, jest zrośnięta z podłożem.
Miąższ jasnoochrowy, zwarty. Zapach aromatyczny. Smak nieco ziołowy.

Pileus hygrophanous, yellowish-ochraceous when moist, rather light coloured, often with characteristic darker watery spots, especially at the margin of the cap, dry pale yellowish (forma gilva); older sporocarps have darker cap, dark rusty, red rusty, without watery spots (forma inversa); 40-80 (100) mm in diameter, young plane, quickly weakly infundibuliform; margin of the cap incurved for a long time, with age irregularly undulating; surface smooth, slightly glossy.
Lamellae young whitish, later yellowish, ochre-yellow; thin and close; very decurrent.
Stipe colour of the cap or slightly lighter; 50-60 x 4-6 mm, cylindrical, thin; base with white tomentose mycelium, strongly attached to the substrate.
Flesh light ochraceous, compact. Odour aromatic. Taste somewhat herbaceous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały (kremowożółty). Zarodniki kuliste, drobno brodawkowane, 3.5-5 µm.Wysyp zarodników biały (kremowożółty). Zarodniki kuliste, drobno brodawkowane, 3.5-5 µm.
Spore print white (creamy-yellow). Spores globose, minutely verrucose, 3.5-5 µm.
Spore print white (creamy-yellow). Spores globose, minutely verrucose, 3.5-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta. W grupach i czarcich kręgach w lasach liściastych i iglastych. Od sierpnia do października.Częsta. W grupach i czarcich kręgach w lasach liściastych i iglastych. Od sierpnia do października.
Common. Summer-fall, gregarious and in fairy rings in hardwood and coniferous forests.
Common. Summer-fall, gregarious and in fairy rings in hardwood and coniferous forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna, kapelusze nadają się do smażenia.[134] Nie polecana do zbierania z uwagi na podobieństwo do niektórych gatunków z rodzaju lejkówka (Clitocybe) w którym znajdują się gatunki trujące.Jadalna, kapelusze nadają się do smażenia.[134] Nie polecana do zbierania z uwagi na podobieństwo do niektórych gatunków z rodzaju lejkówka (Clitocybe) w którym znajdują się gatunki trujące.
Edible but there are simillar lejkówka (Clitocybe) which are poisonous.
Edible but there are simillar lejkówka (Clitocybe) which are poisonous.

uwagi

W obrębie szeroko rozumianego taksonu gąsówka rudawa (Lepista flaccida) są wyróżniane drobne gatunki jak Lepista gilva i Lepista inversa. Z obserwacji wynika jednak, że duża zmienność tego gatunku jest spowodowana warunkami wzrostu takimi jak temperatura i wilgotność oraz wiekiem owocników [80.3s75].W obrębie szeroko rozumianego taksonu gąsówka rudawa (Lepista flaccida) są wyróżniane drobne gatunki jak Lepista gilva i Lepista inversa. Z obserwacji wynika jednak, że duża zmienność tego gatunku jest spowodowana warunkami wzrostu takimi jak temperatura i wilgotność oraz wiekiem owocników [80.3s75].

Among gąsówka rudawa (Lepista flaccida) sensu lato are species such as Lepista gilva & Lepista inversa. Experience shows that variability is caused by temparture and humidity in growth period as well as how old sporocarps are [80.3s75].

space