grzyby.pl

Physisporinus crocatus (Pat.) F. Wu, Jia J. Chen et Y.C. Dai

twardoporek czerniejący, podstawnica czerniejąca
Physisporinus nigrescens (Bres.) Pilát · Physisporus microsporus P. Karst. · Podoporia nigrescens (Bres.) Bondartsev · Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden [gł. w czekl.] · Rigidoporus nigrescens (Bres.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Physisporinus crocatus (twardoporek czerniejący)
pokrój
Physisporinus crocatus (twardoporek czerniejący)
pokrój

cechy makroskopowe

Physisporinus crocatus (twardoporek czerniejący)
Owocnik

space

Miąższ

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, najczęściej na zmurszałych i wilgotnych kłodach drzew liściastych i iglastych; jesienią.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#10
06 09 29 - 1
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4208]
    Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden · synonimy: R. nigrescens (Bres.) Donk
    publikacje: Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 , Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i Wołkowycki 2015, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018a, Gierczyk i in. 2018b, Kujawa i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Gierczyk i in. 2019b (as: Physisporinus crocatus), Holec i in. 2019, Holec i in. 2019a, Chachuła 2020d

znaleziska Physisporinus crocatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-54 297424

ID297424 Rigidoporus crocatus; Lasy Suchedniowskie, ok. 4 km na E od m. Kopcie w gm. Bliżyn, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie, EE-54; 2011.09.01; grąd z Jd i Md; na kłodzie Jd rozpostarty na dolnej powierzchni; leg. Grażyna Domian, Lech Buchholz; det. Andrzej Szczepkowski; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 908771 fot. 908772 fot. 908773

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji