jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cetraria odontella (Ach.) Ach.

płucnica krucha