grzyby.pl

Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.

łuskwiak złotawy
Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. (s.str.) [główna w czekliście] · Pholiota aurivella var. cerifera (P. Karst.) J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Nomenklatura dość zawiła. Tu przyjmujemy, że nazwa Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. szeroko ujęta (tak jest w czekliście?[105]) odnosi się do grupy gatunków obejmującej częstego łuskwiaka tłustawego (Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm.) i łuskwiaka złotawego (Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.) oraz Pholiota limonella (Peck) Sacc.
• GBIF i IF podają jako nazwę główną Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm.. W Mycobank są podane rozdzielnie (bez wzajemnej synonimizacji) zarówno ona, jak i Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. (2023-1-8)
Pholiota Pholiota Pholiota PholiotaPholiotałuskwiak szafranowoczerwony (Pyrrhulomyces astragalinus)łuskwiak wypaleniskowy (Pholiota carbonaria)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID281260 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230910 (© autora fot.)

owocnik

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID281260 (© autora fot.)
Kapelusz złotożółty (cytrynowożółty) do rdzawożółtego; 50-120 (160) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia silnie lepka, w czasie suszy sucha; pokryta przylegającymi trójkątnymi dużymi i dość rzadkimi kosmkami o barwie ciemniejszej niż kapelusz; te łuski mogą być zmyte podczas opadów; u młodych egzemplarzy brzeg kapelusza podwinięty z resztkami żółtawej osłony częściowej.

Blaszki początkowo jasne, potem oliwkowo- do rdzawobrunatnych (kasztanowobrunatnych); szerokie, dość gęste; przyrośnięte lub wykrojone ząbkiem; ostrze piłkowane, żółtawo orzęsione.

Trzon nie śluzowaty, barwy kapelusza lub jaśniejszy; 50-100 (120) x 8-15 cm, wygięty; z niewyraźnym pierścieniem w postaci zanikającej obrączki z wełnistych brunatnych nitek, poniżej pierścienia trzon pokryty nieco odstającymi, brunatnymi kosmkami, powyżej pierścienia lekko, żółtawo omszony; pełny, włóknisty.

Miąższ żółtawy, w trzonie ciemniejszy, niezmienny; twardy, włóknisty; smak łagodny; bez zapachu (słaby zapach rzodkiewki).Kapelusz złotożółty (cytrynowożółty) do rdzawożółtego; 50-120 (160) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia silnie lepka, w czasie suszy sucha; pokryta przylegającymi trójkątnymi dużymi i dość rzadkimi kosmkami o barwie ciemniejszej niż kapelusz; te łuski mogą być zmyte podczas opadów; u młodych egzemplarzy brzeg kapelusza podwinięty z resztkami żółtawej osłony częściowej.

space

Trzon nie śluzowaty, barwy kapelusza lub jaśniejszy; 50-100 (120) x 8-15 cm, wygięty; z niewyraźnym pierścieniem w postaci zanikającej obrączki z wełnistych brunatnych nitek, poniżej pierścienia trzon pokryty nieco odstającymi, brunatnymi kosmkami, powyżej pierścienia lekko, żółtawo omszony; pełny, włóknisty.

space

Pielus golden yellow (lemon-yellow) to rusty-yellow; 50-120 (160) mm in diameter, hemispherical, with age convex to plane; surface very viscid, in dry weather dry; covered with large triangular appressed and quite sparsely distributed fibrillous scales, darker than the cap; the scales may be washed away during rain; in young specimens pileal margin incurved with yellowish remains of a partial veil.

Lamellae at first light-coloured, later olive- to rusty-brown (chestnut-brown); broad, quite dense; adnate or notched; edge serrate, yellowish ciliate.

Stipe not mucous, colour of the cap or lighter; 50-100 (120) x 8-15 cm, bent; with annular zone in the form of a fugacious ring made of brown fibrils, below the ring a stipe covered with slightly projecting, brown fibrillous scales, above the ring slightly yellowish-tomentose; solid, fibrous.

Flesh yellowish, in the stipe darker, unchanging; tough, fibrous; taste mild; odourless (weakly raphanoid).

Pielus golden yellow (lemon-yellow) to rusty-yellow; 50-120 (160) mm in diameter, hemispherical, with age convex to plane; surface very viscid, in dry weather dry; covered with large triangular appressed and quite sparsely distributed fibrillous scales, darker than the cap; the scales may be washed away during rain; in young specimens pileal margin incurved with yellowish remains of a partial veil.

space

Stipe not mucous, colour of the cap or lighter; 50-100 (120) x 8-15 cm, bent; with annular zone in the form of a fugacious ring made of brown fibrils, below the ring a stipe covered with slightly projecting, brown fibrillous scales, above the ring slightly yellowish-tomentose; solid, fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrunatny. Zarodniki elipsoidalne, gładkie. 8 - 9 x 5 - 6 µm.Wysyp zarodników rdzawobrunatny. Zarodniki elipsoidalne, gładkie. 8 - 9 x 5 - 6 µm.
Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, smooth. 8 - 9 x 5 - 6 µm.
Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, smooth. 8 - 9 x 5 - 6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID281260 (© autora fot.)
Pospolity. Owocniki wyrastają gromadnie, w kępach, rzadziej pojedynczo. Na wiosnę (kwiecień, maj) i jesienią na kłodach i pniach żywych drzew liściastych (buki, wierzby), często w miejscach zranień, nieraz na znacznej wysokości; rzadko na drzewach iglastych; od kwietnia, głownie w październiku i listopadzie.Pospolity. Owocniki wyrastają gromadnie, w kępach, rzadziej pojedynczo. Na wiosnę (kwiecień, maj) i jesienią na kłodach i pniach żywych drzew liściastych (buki, wierzby), często w miejscach zranień, nieraz na znacznej wysokości; rzadko na drzewach iglastych; od kwietnia, głownie w październiku i listopadzie.
Common. Spring, fall clustered or solitary on trunks of living and dead decidious trees (beech, willow), usually close to wounds, high above ground.
Common. Spring, fall clustered or solitary on trunks of living and dead decidious trees (beech, willow), usually close to wounds, high above ground.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny[134], ale nie warto jadać bo niesmaczny.[105]Jadalny[134], ale nie warto jadać bo niesmaczny.[105]
Inedible.
Inedible.
Gatunki podobne to łuskwiak szafranowoczerwony (Pyrrhulomyces astragalinus) występujący w górach, na drewnie drzew iglastych; jego owocniki mają mniejszy kapelusz i dłuższy trzon a miąższ czernieje po uszkodzeniu i ma gorzki smak.

Łuskwiak tłustawy (Pholiota adiposa) ma trzon o śluzowatej powierzchni; kapelusz jaskrawiej, siarkowożółto zabarwiony; rośnie na drzewach liściastych w kępkach.

Łuskwiak pomarańczowobrązowy (Pholiota lucifera) mniejszy, jasny, cytrynowożółty, łuski na kapeluszu rozpływają się; wyrasta w gęstych kępkach na łąkach i w lasach, także na leżącym w ziemi drewnie.Gatunki podobne to łuskwiak szafranowoczerwony (Pyrrhulomyces astragalinus) występujący w górach, na drewnie drzew iglastych; jego owocniki mają mniejszy kapelusz i dłuższy trzon a miąższ czernieje po uszkodzeniu i ma gorzki smak.

space

Łuskwiak pomarańczowobrązowy (Pholiota lucifera) mniejszy, jasny, cytrynowożółty, łuski na kapeluszu rozpływają się; wyrasta w gęstych kępkach na łąkach i w lasach, także na leżącym w ziemi drewnie.

Similar species include łuskwiak szafranowoczerwony (Pyrrhulomyces astragalinus) found in the mountains, on the conifers; its sporocarps have smaller cap and longer stipe and its flesh blackens on injury and has bitter taste.

łuskwiak tłustawy (Pholiota adiposa) has a slimy stipe; the cap more vividly sulphur-yellow; caespitose on deciduous trees.

łuskwiak pomarańczowobrązowy (Pholiota lucifera)> smaller, light coloured, lemon-yellow, scales on the cap deliquescing; densely caespitose on the meadows and in forests, also on wood lying on the ground.

Similar species include łuskwiak szafranowoczerwony (Pyrrhulomyces astragalinus) found in the mountains, on the conifers; its sporocarps have smaller cap and longer stipe and its flesh blackens on injury and has bitter taste.

space

łuskwiak pomarańczowobrązowy (Pholiota lucifera)> smaller, light coloured, lemon-yellow, scales on the cap deliquescing; densely caespitose on the meadows and in forests, also on wood lying on the ground.