Tx: 1096
grzyby.pl

Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.

łuskwiak złotawy
Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. (s.str.) [gł. w czekl.] · Pholiota aurivella var. cerifera (P. Karst.) J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Nomenklatura dość zawiła. Tu przyjmujemy, że nazwa Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. szeroko ujęta (tak jest w czekliście?[105]) odnosi się do grupy gatunków obejmującej częstego łuskwiaka tłustawego (Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm.) i łuskwiaka złotawego (Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.) oraz Pholiota limonella (Peck) Sacc.* GBIF i IF podają jako nazwę główną Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm.. W Mycobank są podane rozdzielnie (bez wzajemnej synonimizacji) zarówno ona, jak i Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. (2023-1-8)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID281260 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230910 (© autora fot.)

owocnik

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID281260 (© autora fot.)
Kapelusz złotożółty (cytrynowożółty) do rdzawożółtego; 50-120(160) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia silnie lepka, w czasie suszy sucha; pokryta przylegającymi trójkątnymi dużymi i dość rzadkimi kosmkami o barwie ciemniejszej niż kapelusz; te łuski mogą być zmyte podczas opadów; u młodych egzemplarzy brzeg kapelusza podwinięty z resztkami żółtawej osłony częściowej.

space

Trzon nie śluzowaty, barwy kapelusza lub jaśniejszy; 50-100(120) x 8-15 cm, wygięty; z niewyraźnym pierścieniem w postaci zanikającej obrączki z wełnistych brunatnych nitek, poniżej pierścienia trzon pokryty nieco odstającymi, brunatnymi kosmkami, powyżej pierścienia lekko, żółtawo omszony; pełny, włóknisty.

space

Pielus golden yellow (lemon-yellow) to rusty-yellow; 50-120(160) mm in diameter, hemispherical, with age convex to plane; surface very viscid, in dry weather dry; covered with large triangular appressed and quite sparsely distributed fibrillous scales, darker than the cap; the scales may be washed away during rain; in young specimens pileal margin incurved with yellowish remains of a partial veil.

space

Stipe not mucous, colour of the cap or lighter; 50-100(120) x 8-15 cm, bent; with annular zone in the form of a fugacious ring made of brown fibrils, below the ring a stipe covered with slightly projecting, brown fibrillous scales, above the ring slightly yellowish-tomentose; solid, fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrunatny. Zarodniki elipsoidalne, gładkie. 8 - 9 x 5 - 6 µm.
Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, smooth. 8 - 9 x 5 - 6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID281260 (© autora fot.)
Pospolity. Owocniki wyrastają gromadnie, w kępach, rzadziej pojedynczo. Na wiosnę (kwiecień, maj) i jesienią na kłodach i pniach żywych drzew liściastych (buki, wierzby), często w miejscach zranień, nieraz na znacznej wysokości; rzadko na drzewach iglastych; od kwietnia, głownie w październiku i listopadzie.
Common. Spring, fall clustered or solitary on trunks of living and dead decidious trees (beech, willow), usually close to wounds, high above ground.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny[134], ale nie warto jadać bo niesmaczny.[105]
Inedible.

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Pholiota adiposa (łuskwiak tłustawy) · GREJ: ID196830 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Pholiota lucifera (łuskwiak pomarańczowobrązowy) · GREJ: ID299662 (© autora fot.)
Gatunki podobne to łuskwiak szafranowoczerwony (Pyrrhulomyces astragalinus) występujący w górach, na drewnie drzew iglastych; jego owocniki mają mniejszy kapelusz i dłuższy trzon a miąższ czernieje po uszkodzeniu i ma gorzki smak.

space

Łuskwiak pomarańczowobrązowy (Pholiota lucifera) mniejszy, jasny, cytrynowożółty, łuski na kapeluszu rozpływają się; wyrasta w gęstych kępkach na łąkach i w lasach, także na leżącym w ziemi drewnie.

Similar species include łuskwiak szafranowoczerwony (Pyrrhulomyces astragalinus) found in the mountains, on the conifers; its sporocarps have smaller cap and longer stipe and its flesh blackens on injury and has bitter taste.

space

łuskwiak pomarańczowobrązowy (Pholiota lucifera)> smaller, light coloured, lemon-yellow, scales on the cap deliquescing; densely caespitose on the meadows and in forests, also on wood lying on the ground.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 07.01.2024 22:00 1 znaleziska Pholiota cerifera (łuskwiak złotawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB73 350659 AB85 299630 AC40 281260 DE46 373659 GC01 230910

ID 230 910 oznaczenie: Pholiota cerifera; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, brzeg jez. Komosa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadwodne zadrzewienie liściaste (przewaga wierzby i olchy), na powalonych wierzbach, kilka sztuk; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120915/0003; uwagi: fot.641935; Ze względu na niewielką odległość od innych znalezisk wysyłanych z tego terenu, uznaję ja za te same stanowisko, pomimo że owocniki pochodziły z innych drzew.; Między innymi kolekcje z dnia:; 2011.10.16 oraz 2012.09.04; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "okolice Ogrodniczek nad J. Komosa!". [notatka: nie] [fotografie: tak];

641935

ID 281 260 oznaczenie: Pholiota cerifera; lokalizacja: Kostrzyneckie Rozlewisko, 1,7 km na SW od Starej Rudnicy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC40; data zbioru: 29 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek nadrzeczny z szuwarem trzcinowym i wierzbami, na konarze starej wierzby ściętej przez bobry, w wiązce - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151029/0001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:818350] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 818350 ;

ID 299 630 oznaczenie: Pholiota cerifera; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, ok. 2 km na E od Sowna, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 26 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg rzeki Ina porośnięty pojedynczymi wierzbami, na konarze nadrzecznej wierzby, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000794; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:821648] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 821648 ;

ID 350 659 oznaczenie: Pholiota cerifera; lokalizacja: Szczecin (prop. rez. Dolina Skolwinki), 0,7 km na SW od skrzyżowania ul. Stołczyńskiej z ul. Celulozową w Skolwinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 3 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na konarze złamanej Salix sp., w wiązce - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1272181 fot.1272182 fot.1272183; zarodniki: 7,6-9,5 x 4,8-5,9 µm średnio 8,4 x 5,3 µm!, Q: 1,4-1,8 średnio 1,6!:; fot.1272184; cheilocystydy:; fot.1272185; chrysocystydy:; fot.1272186 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1272181
1272182
1272183
1272184
1272185
1272186

ID 373 659 oznaczenie: Pholiota cerifera; lokalizacja: Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1394 19,5015], DE46; data zbioru: 11 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia liściaste nad Widawką, na pniu powalonej wierzby, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1495291 fot.1495292 fot.1495293 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1495291
1495292
1495293
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji