grzyby.pl

subCl. Phallomycetidae

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricomycetes Agaricomycetes Agaricomycetes AgaricomycetesAgaricomycetes wnętrzniaki (Gasteromycetes) wnętrzniaki (Gasteromycete…wnętrzniaki (Gasteromycetes)szorstkozarodniczkowe (Trechisporales)gołąbkowce (Russulales)