jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia mediella Nyl.

plamica pośrednia