grzyby.pl

Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr.

żylak wielobarwny
Phlebia centrifuga P. Karst. [główna w czekliście] · Phlebia macra Litsch. · Phlebia mellea Overh. · Phlebia subalbida W.B. Cooke
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceae żylak (Phlebia) żylak (Phlebia)żylak (Phlebia)żylak żółtobrązowy (Crustodontia chrysocreas)woszczynka zmienna (Riopa metamorphosa)
Hermanssonia centrifuga (żylak wielobarwny)
pokrój; 07.10.2004, Czechy, Szumava, PR Czarny Las; copyright © by Marek Snowarski
Hermanssonia centrifuga (żylak wielobarwny)
przyrastający brzeg

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041005.3.04 - Hermanssonia centrifuga (żylak wielobarwny); Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR
041005-3
/Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR/ #13
znalezisko 20041007.9.04 - Hermanssonia centrifuga (żylak wielobarwny); Czechy, Szumava, PR Czarny Las
041007-9
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/ #10

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach na martwych pniach drzew iglastych, np. jodły i świerka; sierpień-październik.W lasach na martwych pniach drzew iglastych, np. jodły i świerka; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony