grzyby.pl

Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr.

żylak wielobarwny
Phlebia centrifuga P. Karst. [gł. w czekl.] · Phlebia macra Litsch. · Phlebia mellea Overh. · Phlebia subalbida W.B. Cooke
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hermanssonia centrifuga (żylak wielobarwny)
pokrój
Hermanssonia centrifuga (żylak wielobarwny)
przyrastający brzeg

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach na martwych pniach drzew iglastych, np. jodły i świerka; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#13
04 10 05 - 3
/Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR/
#10
04 10 07 - 9
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3832]
    Phlebia centrifuga P. Karst. — wg Index Fungorum: P. mellea Overh. · synonimy: P. macra Litsch., P. mellea Overh., P. subalbida W.B. Cooke
    publikacje: Szczepkowski i in. 2008, Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2013, Gierczyk i in. 2014 , Szczepkowski i in. 2011a, Karasiński i in. 2015 , Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018a, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2020a, Chachuła 2020d (as: Hermanssonia centrifuga), Gorczak i in. 2020

znaleziska Hermanssonia centrifuga na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CE-37 328434 328435 CE-46 253408 204266 CE-48 328433 DE-46 352153 DE-55 327473 DE-56 351177

ID204266 Phlebia mellea; 2,3 km na W od zabudowań Marianki Siemieńskiej, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.10; ols; na leżącej kłodzie olchy, częściowo zagłębionej w ziemi płatowo na długości 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Łęka Opatowska, Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, Leśnictwo Marianka, oddział 99.
Omówiony w wątku:https://www.bio-forum.pl/messages/33/512627.html
fot. 513072 fot. 513073 fot. 513074 fot. 513075

ID253408 Phlebia mellea; 60 m na N od zabudowań Józefówki (ta miejscowosć już w woj. opolskim), pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-46; 2014.10.19; las mieszany: sosny, swierki, olchy, brzozy, rzadko buki, jesiony; na leżacej kłodzie swierkowej płatowo na dł. 2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Gmina Łęka Opatowska Nadlesnictwo Doswiadczalne Siemianice Lesnictwo Marianka oddział 106.
fot. 730408 fot. 730409 fot. 730410 fot. 730411 fot. 730412 fot. 730413

ID327473 Phlebia mellea; 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.10.13; podmokły las mieszany ( sosna, olcha, topola i inne ) graniczący z olsem; na zmurszałej kłodzie powalonej topoli grupa kilkudziesięciu owocników często pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1110676 fot. 1110677

Więcej fotografii tu >>> żylak wielobarwny

ID328433 Phlebia mellea; 850 m na E od Borek, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-48; 2019.11.04; las olchowy; na leżącej kłodzie olchy płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale, oddział 28.
fot. 1118663 fot. 1118664 fot. 1118665 fot. 1118666 fot. 1118667

ID328434 Phlebia mellea; 400 m na S-W od Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2019.10.19; las olchowy; na leżącej kłodzie olchy płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 989. Gmina Bolesławiec.
fot. 1118680 fot. 1118681 fot. 1118682 fot. 1118683 fot. 1118684 fot. 1118685 fot. 1118686 fot. 1118687 fot. 1118688 fot. 1118689 fot. 1118690

ID328435 Phlebia mellea; 350 m na S od Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2019.10.19; las olchowy; na dwóch olchowych kłodach leżących na ziemi płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 988. Gmina Bolesławiec.
fot. 1118701 fot. 1118702 fot. 1118703 fot. 1118704 fot. 1118705 fot. 1118706 fot. 1118707 fot. 1118708 fot. 1118709

ID351177 Phlebia mellea; 1 km SW od dz. Sucha Wieś ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.10.15; śródleśny ols; na pniu padłej olchy licznie, na kilku metrach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 0,3" N 19st 27' 23,5" E

fot. 1277758 fot. 1277759 fot. 1277760 fot. 1277761 fot. 1277762

ID352153 Phlebia mellea; 1,5 km SW od wsi Gomunice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.11.06; ols; na murszejącym pniu padłej olchy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 41,2" N 19st 28' 33" E

fot. 1287330 fot. 1287331 fot. 1287332 fot. 1287333 fot. 1287334

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji