jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cetraria ericetorum Opiz

płucnica kędzierzawa