jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm.

plamica plamista