grzyby.pl

Agaricus subperonatus (J.E. Lange) Singer

pieczarka kompostowa
Agaricus vaporarius (Pers.) Cappelli [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1221]
    Agaricus vaporarius (Pers.) Cappelli · synonimy: A. subperonatus (J.E. Lange) Singer
    publikacje: Gierczyk i in. 2018a (as: A. subpeonatus)

znaleziska Agaricus subperonatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DA-80 360854

ID360854 Agaricus subperonatus; Gdańsk Zaspa teren Szpitala św. Wojciecha Al. Jana Pawła II, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.07.15; zieleniec, świerk; ziemia klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: tak, BG, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/861031.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/861033.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/861034.jpg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji