grzyby.pl

Phlegmacium argutum (Fr.) Niskanen et Liimat.

zasłonak korzeniastotrzonowy, zasłonak nieforemny
Cortinarius argutus Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W różnych lasach pod drzewami iglastymi.W różnych lasach pod drzewami iglastymi.