grzyby.pl

Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konrad et Maubl.

kruchaweczka meduzogłowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psathyrella Psathyrella Psathyrella PsathyrellaPsathyrellakruchaweczka zaroślowa (Psathyrella candolleana)kruchaweczka wysmukła (Psathyrella corrugis)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.31 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W lasach iglastych.W lasach iglastych.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie