grzyby.pl

Fam. Ceratobasidiaceae

podstawkorożkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cantharellales Cantharellales Cantharellales CantharellalesCantharellales galaretowate itp. galaretowate itp.galaretowate itp.pajęczynowcowate (Botryobasidiaceae)goździeńczykowate (Clavulinaceae)