grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę U

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
uc  · un  · ur  · us ust
uch
ucho bzowe - Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
uchownica kasztanowata - Wynnella silvicola (Beck ex Sacc.) Nannf. E
uchówka - Otidea
 — cytrynowa - Otidea concinna (Pers.) Sacc.
 — jodłowa - Otidea abietina (Pers.) Fuckel
 — ośla - Otidea onotica (Pers.) Fuckel
 — ślimakowata - Otidea cochleata (L.) Fuckel
 — zajęcza - Otidea leporina (Batsch) Fuckel
umb
Umbilicaria deusta (L.) Baumg. - kruszownica strojna
Umbilicariales - kruszownicowce
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
uc  · un  · ur  · us ust
ung
Unguicularia
 — cirrhata (P. Crouan et H. Crouan) Le Gal
 — costata (Boud.) Dennis
 — incarnatina (Quél.) Nannf.  ⟶ Unguiculella incarnatina (Quél.) Baral
Unguiculella incarnatina (Quél.) Baral
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
uc  · un  · ur  · us ust
urc
Urceolella
 — crispula (P. Karst.) Boud.
 — macrospora Svrcek
urn
urna kraterowata - Urnula craterium (Schwein.) Fr. R
urna zimowa - Urnula hiemalis Nannf.
Urnula craterium (Schwein.) Fr. - urna kraterowata R
Urnula hiemalis Nannf. - urna zimowa
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
uc  · un  · ur  · us ust
usn
Usnea - brodaczka
 — barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg. - broaczka właściwa
 — barbata var. flaccida Stein  ⟶ Usnea fascinata Bystrek - brodaczka dziwna
 — capillaris Motyka - brodaczka włosowata
 — carpatica Motyka  ⟶ Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta - brodaczka pośrednia
 — carpinea Bystrek - brodaczka grabowa
 — caucasica Vain. - brodaczka kaukaska
 — cavernosa Tuck. - brodaczka jamkowata
 — ceratina Ach. - brodaczka rogowata
 — chaetophora Stirt. - brodaczka gładka
 — compacta (Räsänen) Motyka  ⟶ Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. - brodaczka szczelinowata
 — cornuta Körb. - brodaczka szydłowata
 — dasaea Stirt. - brodaczka zachodnia
 — dasopoga (Ach.) Nyl.  ⟶ Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. - brodaczka zwyczajna
 — dasypoga (Ach.) Röhl. - brodaczka zwyczajna
 — diplotypus Vain. - brodaczka skalna
 — distincta Motyka  ⟶ Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. - brodaczka szczelinowata
 — esthonica Räsänen - brodaczka estońska
 — extensa Vain.  ⟶ Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. - brodaczka szczelinowata
 — faginea Motyka - brodaczka buczynowa
 — fascinata Bystrek - brodaczka dziwna
 — filipendula Stirt.  ⟶ Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. - brodaczka zwyczajna
 — flagellata Motyka  ⟶ Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. - brodaczka zwyczajna
 — florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. - brodaczka nadobna
 — foveata Vain. - brodaczka bruzdkowana
 — fragilescens Hav. ex Lynge - brodaczka subtelna
 — fulvoreagens (Räsänen) Räsänen - brodaczka rozpierzchła
 — glabrata (Ach.) Vain. - brodaczka łysiejąca
 — glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. - brodaczka szczelinowata
 — glauca Motyka  ⟶ Usnea rigida (Ach.) Röhl. - brodaczka sztywna
 — glaucescens Vain.  ⟶ Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg. - brodaczka kępkowa
 — hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg. - brodaczka kępkowa
 — intermedia (A. Massal.) Jatta - brodaczka pośrednia
 — lapponica Vain. - brodaczka sorediowa
 — leucosticta Vain. - brodaczka wybielona
 — longissima Ach. - brodaczka najdłuższa
 — madeirensis Motyka  ⟶ Usnea silesiaca Motyka - brodaczka śląska
 — melanopoga (Motyka) Bystrek - brodaczka czarnonóżka
 — monstruosa Vain. - brodaczka niezwykła
 — montana Motyka  ⟶ Usnea rigida (Ach.) Röhl. - brodaczka sztywna
 — motykana Bystrek et Wójciak - brodaczka Motyki
 — muricata Motyka  ⟶ Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. - brodaczka zwyczajna
 — neglecta Motyka - brodaczka zaniedbana
 — perplectans Stirt. - brodaczka sitowa
 — plicata (L.) Weber ex F.H. Wigg. - brodaczka spleciona
 — prostrata Vain. - brodaczka wyprostowana
 — rigida (Ach.) Röhl. - brodaczka sztywna
 — rugulosa Vain. (U.s.v.rugulosa)  ⟶ Usnea scabrata Nyl. - brodaczka szorstka
 — scabrata Nyl. - brodaczka szorstka
 — scabriuscula Motyka  ⟶ Usnea subfloridana Stirt. - brodaczka kędzierzawa
 — scrobiculata Motyka  ⟶ Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg. - broaczka właściwa
 — silesiaca Motyka - brodaczka śląska
 — silvatica Motyka  ⟶ Usnea scabrata Nyl. - brodaczka szorstka
 — smaragdina Motyka - brodaczka szmaragdowa
 — subfloridana Stirt. - brodaczka kędzierzawa
 — sublaxa Vain.  ⟶ Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. - brodaczka zwyczajna
 — uncinulata Motyka - brodaczka haczykowata
 — wasmuthii Räsänen - brodaczka Wasmutha
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
uc  · un  · ur  · us ust
ust
Ustilaginomycotina - głownie
Ustilago - głownia
 — maydis (DC.) Corda - głownia kukurydzy
 — syntherismae (Schwein.) Peck
 — trichophora (Link) Kunze - głownia chwastnicy
Ustulina deusta (Hoffm.) Lind  ⟶ Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin - zgliszczak pospolity
usz
uszaczek kosmaty - Auriculariopsis ampla (Lev.) Maire
uszak bzowy - Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
uszak gęstowłosy - Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak, Looney et Sánchez-García
uszak skórnikowaty - Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. R
uszaki - Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
uszakowate - Auriculariaceae
uszakowce - Auriculariales
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji