grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę J

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ja jas · je  ·  
jaa
Jaapia
 — argillacea Bres.
 — ochroleuca (Bres.) Nannf. et J. Erikss.
jac
Jackrogersella
 — cohaerens (Pers.) L. Wendt, Kuhnert et M. Stadler
 — multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert et M. Stadler
jak
jakubek - Suillus variegatus (Sw.) Kuntze
jam
jamczatka białobrunatna - Anthoporia albobrunnea (Romell) Karasiński et Niemelä E
jamczatka drobnopora - Cerioporus stereoides (Fr.) Zmitr. et Kovalenko E
jamczatka wielkopora - Podofomes mollis (Sommerf.) Gorjón
jamkokora - Neoantrodia
 — rzędowa - Neoantrodia serialis (Fr.) Audet
jamkoporka - Amyloporia
 — pogięta - Amyloporia sinuosa (Fr.) Rajchenb., Gorjón et Pildain R
 — żółta - Amyloporia xantha (Fr.) Bondartsev et Singer ex Bondartsev V
jamkóweczka - Antrodiella
 — blaszkowoząbkowa - Antrodiella foliaceodentata (Nikol.) Gilb. & Ryvarden E
 — bukowa - Antrodiella faginea Vampola et Pouzar
 — cytrynowa - Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden E
 — janowcowa - Antrodiella onychoides (Egeland) Niemelä
 — jasnożółta - Antrodiella leucoxantha (Bres.) Miettinen et Niemelä
 — pasożytnicza - Antrodiella parasitica Vampola
 — pomarańczowa - Frantisekia fissiliformis (Pilát) Spirin et Zmitr.
 — półrozpostarta - Antrodiella semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, in Ryvarden & Johansen I
 — skórkowata - Antrodiella romellii (Donk) Niemelä R
 — żółtawa - Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä R
jamkówka - Antrodia
jamkówka - Resinoporia
jamkówka - Flavidoporia
 — bawełniana - Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden V
 — białobrązowa - Anthoporia albobrunnea (Romell) Karasiński et Niemelä E
 — brudna - Resinoporia sordida (Ryvarden et Gilb.) Audet E
 — gruba - Resinoporia crassa (P. Karst.) Audet V
 — jabłoniowa - Brunneoporus malicola (Berk. et M.A. Curtis) Audet E
 — kurczliwa - Cartilosoma ramentaceum (Berk. et Broome) Teixeira E
 — miodowa - Flavidoporia mellita (Niemelä et Penttillä) Audet
 — pofałdowana - Flavidoporia pulvinascens (Pilát) Audet E
 — pogięta - Amyloporia sinuosa (Fr.) Rajchenb., Gorjón et Pildain R
 — przeświecająca - Rhizoporia hyalina (Spirin, Miettinen et Kotir.) Audet
 — różnokształtna - Antrodia heteromorpha (Fr.) Donk R
 — rzędowa - Neoantrodia serialis (Fr.) Audet
 — sitkajska - Resinoporia sitchensis (D.V. Baxter) Audet
 — sznurowata - Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto
 — wierzbowa - Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä
 — żółta - Amyloporia xantha (Fr.) Bondartsev et Singer ex Bondartsev V
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ja jas · je  ·  
jas
jaskrawiec mchowy - Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt
jaskrawiec morski - Caloplaca marina (Wedd.) Zahlbr.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ja jas · je  ·  
jed
jedwabniczek biały - Leucocoprinus cygneus (J.E. Lange) Bon
jel
jeleniak - Elaphomyces
 — nastroszony - Elaphomyces muricatus Fr.
jeleniakowate - Elaphomycetaceae
jeż
jeżoskórka - Echinoderma
 — brązowawa - Echinoderma jacobi (Vellinga et Knudsen) Gminder E
 — ciernista - Echinoderma echinaceum (J.E. Lange) Bon V
 — czarnoostrzowa - Echinoderma hystrix (F.H. Møller et J.E. Lange) Bon
 — czerwonawa - Echinoderma rubellum (Bres.) Migl.
 — krótkotrzonowa - Echinoderma carinii (Bres.) Bon
 — ostrołuskowa - Echinoderma asperum (Pers.) Bon
 — pomarańczowobrzega - Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon
 — skąpołuska - Echinoderma pseudoasperulum (Knudsen) Bon
 — żółtobrązowa - Echinoderma perplexum (Knudsen) Bon
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ja jas · je  ·  
jęz
języczek beżowobrązowy - Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys E
języczek bocznotrzonowy - Arrhenia griseopallida (Desm.) Watling
języczek ciemny - Arrhenia umbratilis (Fr.) Redhead
języczek czarnobrązowy - Arrhenia obscurata (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
języczek liliowy - Omphalina galericolor (Romagn.) Bon var. lilacinicolor (Bon) Kuyper
języczek nadrzewny - Arrhenia epichysium (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
języczek pawężnicolubny - Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
języczek półkulisty - Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner V
języczek rdzawobrązowy - Arrhenia rustica (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
języczek rdzawoczarny - Arrhenia obatra (J. Favre) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
języczek siatkowany - Arrhenia retiruga (Bull.) Redhead E
języczek strefowany - Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead E
języczek szarobrązowy - Arrhenia glauca (Batsch) Bon et Courtec.
języczek trókątnozarodnikowy - Arrhenia trigonospora (Lamoure) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
języczek uchowaty - Arrhenia lobata (Pers.) Redhead E
jim
Jimgerdemannia flammicorona (Trappe et Gerd.) Trappe, Desirò, M.E. Sm., Bonito et Bidartondo
Jimgerdemannia lactiflua (Berk. et Broome) Trappe, Desirò, M.E. Sm., Bonito et Bidartondo
Jimmgerdmannia
jod
jodłownica górska - Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel V
jun
Junghuhnia - porokolczak
 — collabens (Fr.) Ryvarden - porokolczak ceglasty E
 — lacera (P. Karst.) Niemelä et Kinnunen  ⟶ Steccherinum lacerum (P. Karst.) Kotir. et Saaren. - porokolczak różnopory V
 — nitida (Pers.) Ryvarden - porokolczak lśniący R
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji