jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium corynellum (Ach.) Ach.

pałecznik skalny