Tx: 352
grzyby.pl

Pluteus petasatus (Fr.) Gillet

drobnołuszczak trocinowy, łuskowiec trocinowy
Pluteus cervinus var. petasatus (Fr.) Fr. · Pluteus curtisii (Berk.) Sacc. · Pluteus patricius (Schulzer) Boud. · Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) Kumm. ss. Rick.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
w kępkach, na poboczu drogi w parku
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
w kępkach, na poboczu drogi w parku
Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
pokrój

owocnik

Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
Owocniki masywne. Kapelusz jasny, kremowy, jasnobrązowy, z ciemniejszymi brązowymi promienistymi wrośniętymi włókienkami, w centrum jasnobrązowy lub jasnoochrowy; 40-150(200) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły, z wiekiem rozpostarty, w centrum z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, błyszcząca, nieco lepka, w centrum z drobnymi włókienkami lub łuseczkami; brzeg ostry.
Blaszki białe, z wiekiem szaro-różowe; ostrze tej samej barwy lub nieznacznie jaśniejsze, równe, z wiekiem nieco kosmkowate; wybrzuszone, szerokie (do 15mm); gęste; wolne.
Trzon biały, ku podstawie z ciemniejszymi brązowymi włókienkami, u podstawy orzechowy; 50-150 x 7-20 mm, równogruby, ze zgrubiałą podstawą; pełny.
Miąższ białawy, w kapeluszu cienki, w trzonie zwarty; zapach słaby, grzybowy (rzodkwi?), smak łagodny, grzybowy.
Barwa wysypu zarodników różowa.

space

cechy mikroskopowe

Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy)
Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6.5-8.5 x 4.5-6 µm.
Spores broadly ellipsoid, smooth, 6.5-8.5 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. W grupach lub w wiązkach, rzadko pojedynczo, na rozłożonym drewnie drzew liściastych, na pniakach, najczęściej w tartakach, na starych trocinach; marzec-sierpień.
Rare. Summer-fall, solitary, gregarious or clusterd, rerely solitary, on rotten hardwood, on stumps, on sawdust.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[134] ale o niskiej wartości kulinarnej, tak jak i pozostałe gatunki z tego rodzaju.
Inedible.
Podobnie zabarwiony drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus) jest zwykle czysto biały, drobniejszy i wyrasta zwykle pojedynczo.
Like-coloured drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus) is usually pure white, tinier and grows usually solitary.

wybrane okazy · selected collections

#4
02 07 05 - 7
leg. Marek Snowarski
/Choceò, Czechy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2002)[1536]Gumińska (2002) New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust.[1536], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Kujawa (2019)[1792]Kujawa & Kujawa (2019) Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland.[1792], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita & Bujakiewicz (2009)[2013]Nita & Bujakiewicz (2009) Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes.[2013], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:51 1 znaleziska Pluteus petasatus (drobnołuszczak trocinowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB55 324766 AB56 324479 AB65 368886 AB84 370088 AB85 346948 AB93 301533 303385 AB94 47110 AC12 360439 BC71 288815 CA36 188145 CA69 105790 CC90 273005 CE37 191700 192378 192379 207874 CE38 207571 207572 CE47 193059 CE48 193061 193062 DA80 188147 DA90 264353 DC38 362048 DC39 347873 350545 DE45 117361 151154 169872 169873 208526 216328 226627 227135 244047 DE46 118415 119730 268243 DE47 118410 118412 171686 DE55 117842 121472 179660 203226 227047 360950 EC25 302020 302021 EC26 294003 EC35 275760 275823 FB77 287683 FG03 187015 FG21 263652 FG59 318901 GC01 265351 GC02 294099 GC11 196338 GC43 266686

ID 47 110 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NE Od Dobropola, AB94; data zbioru: 10 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielka śródlesna polanka ze stojącym martwym bukiem, na pniu stojącego martwego buka, pojedynczo; leg. Marzena Łyczek, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek); uwagi: fot.61368 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61368

ID 105 790 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Gdynia ul.Gniewska, CA69; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle, Na karpie topoli, Kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 33/MWR/26.07.08; uwagi: fot.181363 fot.181364 fot.181365 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

181363
181364
181365

ID 117 361 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Wiewiórów-Boryca,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na zmurszałym pniaku lipy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/15.10.08; uwagi: wymiary owocnika:wys.owocnika-23cm,śred.kapelusza-24cm,śred.trzonu-4,5cm; fot.207784 fot.207785 fot.207786 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

207784
207785
207786

ID 117 842 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 1,5 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 10 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: były szpaler drzew przy polnej dróżce, na zmurszałym pniaku drzewa liściastego, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.12.10; uwagi: 51 3'30,43"N 19 19'6,79"E; fot.208725 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

208725

ID 118 410 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 400 m N,Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 16 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler (były) przydrożnych drzew, na zmurszałym pniaku (prpd topoli), kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.12.10; uwagi: 51 7'5,09"N 19 35'45,84"E; fot.210219 fot.210220 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

210219
210220

ID 118 412 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Chaba Klizińska,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 16 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pozostałości po przydrożnych drzewach, na murszejącym pniaku drzewa liściastego, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/21.12.10; uwagi: 51 8'4,52"N 19 35'26,09"E; fot.210224 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

210224

ID 118 415 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 16 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne drzewa, na murszejących pniakach, kilka-kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/22.12.10; uwagi: grupa z centrum wsi; fot.210237; Druga grupa niestety zniszczonych owocników! znajdowała się również we wsi,ok.250 m na wsch.Trzecia grupa rosłą ok.300m za granicą wsi,w kierunku wsch. w kwadracie DE-47!; fot.210238 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

210237
210238

ID 119 730 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 1,2 km SE,Kocierzowy,gm.Gomunice, DE46; data zbioru: 29 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew-klony,jesiony,lipy, na zmurszałym pniaku jesionu, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.05.09; uwagi: fot.213476 fot.213477 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

213476
213477

ID 121 472 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Wola Jedlińska,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 11 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murszejące pniaki po przydrożnych drzewach, na resztkach pniaka drzewa liściastego (topoli?), kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.12.10; uwagi: Stanowisko zauważyłem 11.11.2008r,grzybki były wtedy w pełnym rozkwicie.Zdjęcia pochodzą z dnia 21.11. i przedstawiają owocniki już zejściowe.; fot.218021; fot.218022 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

218021
218022

ID 151 154 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 1 km S,Wola Blakowa,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 30 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , pniak po przydrożnym drzewie (topoli), pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/21.12.10; uwagi: fot.289873 fot.289874 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

289873
289874

ID 169 872 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 0,5 km SW,Rożny,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 3 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pniaki po przydrożnych drzewach, na murszejącym pniaku topoli, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/21.12.10; uwagi: W dniu 3.08 rósł tylko jeden owocnik.Gdy przejeżdzałem tamtędy trzy dni później widziałem 3-4 nowe owocniki.; fot.358425 fot.358426 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

358425
358426

ID 169 873 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Malutkie,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 3 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawny szpaler przydrożnych drzew,obecnie pozostały tylko pniaki w różnym stadium rozkładu, na murszejących pniakach topól, pięć grup po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/21.12.10; uwagi: przykładowe owocniki z różnych grup; fot.358432 fot.358433 fot.358434 fot.358435 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

358432
358433
358434
358435

ID 171 686 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 0,9 km W,Klizin,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 25 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sterta bel słomy składowana na polu, na belach słomy, kilka grup po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/8.12.10; uwagi: 51st08'10,7"N 19st36'25,5"E; fot.364808 fot.364809 fot.364810 fot.364811 fot.364812 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

364808
364809
364810
364811
364812

ID 179 660 oznaczenie: Pluteus petasatus; • potwierdzenie ID121 472; lokalizacja: 1,5 km N,Wola Jedlińska,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 21 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murszejące pniaki po przydrożnych drzewach, na murszejącym pniaku topoli, pojedynczo, w towarzystwie boczniaków; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.12.10; uwagi: 51st 05' 43,91"N , 19st 18' 13,41"E; owocnik wyrastał z głębokiej szczeliny; fot.389109 fot.389110 fot.389111; Obecne stanowisko znajdowało się 1,5 km na pn. od tego z pierwotnego zgłoszenia. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

389109
389110
389111

ID 187 015 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Łężany, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG03; data zbioru: 27 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: prywatna posesja, ogród, na wysypanej korze i trocinach, podobno masowo wyrasta co roku; leg. Iwona Hadała, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/AH/110527/0001; uwagi: wątek i zdjęcia [bf:412409] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 412409 ;

ID 188 145 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Białogóra, pow. pucki, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 10 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szpaler starych drzew (klon,dąb) wzdłuż drogi, na pniu drzewa, kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110710/0003; uwagi: fot.428385; 22 m.npm.; UWAGA BG!: Okazy bardzo zniszczone przez owady. [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

428385

ID 188 147 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Gdańsk Przymorze ul.Kołobrzeska, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 11 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zieleniec miejski, na zmurszałym pniu topoli, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110711/0001; uwagi: fot.428392 fot.428393 [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak];

428392
428393

ID 191 700 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Żdżary (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 18 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na mocno zmurszałym pniu topoli, 4 owocniki; leg. Piotr Zawada, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: [bf:428598].; fot.446061 fot.446062 fot.446063 fot.446064 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 428598 ;

ID 192 378 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 250 m na N od zabudowań Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 18 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na zmurszałym pniaku topoli, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Wieruszów. Po E stronie drogi Bolesławiec-Wieruszów; fot.448964 fot.448965 fot.448966 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448964
448965
448966

ID 192 379 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 500 m na E od zabudowań Stępnej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 12 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na pniach topoli, w grupie (przy jednym pniu- 4 szt., przy drugim - 2 szt.); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Czastary.; fot.448971 fot.448972 fot.448973 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448971
448972
448973

ID 193 059 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 400 m na E od zabudowań Wójcina, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE47; data zbioru: 26 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na zmurszałym pniu topoli, w rozproszeniu, 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Po S stronie drogi Bolesławiec-Wieluń, 400m za miejscowością Wójcin. Gmina Łubnice.; fot.452492 fot.452493 [notatka: nie] [fotografie: tak];

452492
452493

ID 193 061 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: miejscowość Łubnice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 26 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na zmurszałym pniu topoli, w wiązce 6 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Po N stronie drogi Bolesławiec-Wieluń w miejscowości Łubnice. Gmina Łubnice.; Owocniki były mocno uszkodzone przez ślimaki.; fot.452501 fot.452502 [notatka: nie] [fotografie: tak];

452501
452502

ID 193 062 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 100 m na W od zabudowań Dzietrzkowic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 26 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na zmurszałym pniu topoli, w wiązce 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Po S stronie drogi Bolesławiec-Wieluń, 100 m przed miejscowością Dzietrzkowice. Gmina Łubnice.; fot.452511 fot.452512 [notatka: nie] [fotografie: tak];

452511
452512

ID 196 338 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 800 m na SW od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 24 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy, grzyby rosły na kilkuletniej, butwiejącej, leżącej w lesie, kupie wiórów, w kilku kępkach; leg. Mirosław Gryc, det. Jakub Węcławski; eksykat: BGF/BF/MG/110924/0002; uwagi: fot.469362 fot.469363 fot.469364 [notatka: nie] [fotografie: tak];

469362
469363
469364

ID 203 226 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Radomsko, ul.Piłsudskiego, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, murszejący pniak prawdopodobnie topoli, wiązka trzech owocników; w sierpniu wyrosło kilka nowych grzybków; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120701/0001; uwagi: 51 03 24,6 N i 19 25 06,5 E; fot.509202 fot.509203 [notatka: nie] [fotografie: tak];

509202
509203

ID 207 571 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 10 m na W od zabudowań Radostowa Pierwszego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 14 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, przy pniaku topoli, dwa owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Czastary.; fot.528849 fot.528850 fot.528851 [notatka: nie] [fotografie: tak];

528849
528850
528851

ID 207 572 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 300 m na S od zabudowań Parcic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 14 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, przy pniaku topoli, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Czastary.; fot.528856 fot.528857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

528856
528857

ID 207 874 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 500 m na N-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, leśna droga, przy pniaku brzozy, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, zwany ,,Las Wójcki". Gmina Łubnice.; fot.530383 fot.530384 fot.530385 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530383
530384
530385

ID 208 526 oznaczenie: Pluteus petasatus; • potwierdzenie ID169 873; lokalizacja: kolonia Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 33,9" N i 19st 24' 58,58" E], DE45; data zbioru: 14 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawny szpaler przydrożnych drzew,obecnie pozostały tylko pniaki w różnym stadium rozkładu, na murszejącym pniaku topoli, kilkanaście owocników na kilku pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: namiary jednego z pniaków:; fot.533676 fot.533677 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

533676
533677

ID 216 328 oznaczenie: Pluteus petasatus; • potwierdzenie ID169 873; lokalizacja: kolonia Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 9 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, murszejące pniaki starych topól, 9 owocników na dwóch pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130609/0001; uwagi: fot.572256 fot.572257 fot.572258 fot.572259 [notatka: nie] [fotografie: tak];

572256
572257
572258
572259

ID 226 627 oznaczenie: Pluteus petasatus; • potwierdzenie ID169 873; lokalizacja: kolonia Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 20,5" N i 19st 25' 3,1" E], DE45; data zbioru: 24 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na murszejących pniakach topól, ponad 12 owocników na 4 pniakach ( na odcinku ok.400 m ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 216328; uwagi: namiary jednego z pniaków -; fot.614772 fot.614773 fot.614774 fot.614775 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614772
614773
614774
614775

ID 227 047 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: na granicy wsi Józefów i Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 46,7" N i 19st 24' 15,9" E], DE55; data zbioru: 13 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, pniak po ściętej topoli, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.616834 fot.616835 fot.616836 fot.616837 [notatka: nie] [fotografie: tak];

616834
616835
616836
616837

ID 227 135 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 19,63" N i 19st 17' 23,2" E], DE45; data zbioru: 22 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, były szpaler drzew, murszejący pniak topoli, grupa 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.617445 fot.617446 fot.617447 fot.617448 [notatka: nie] [fotografie: tak];

617445
617446
617447
617448

ID 244 047 oznaczenie: Pluteus petasatus; • potwierdzenie ID227 135; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 11 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, zmurszały pniak po przydrożnej topoli, grupa 13 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 6' 20" N i 19st 17' 22,3"; Ta grupa wyrosła na innym pniaku niż ta pierwotna, po przeciwnej stronie drogi.; fot.695770 fot.695771 fot.695772 [notatka: nie] [fotografie: tak];

695770
695771
695772

ID 263 652 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: las w okolicy Polan (Jasieniów), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 5 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z domieszką jodły i in., na bukowym zmurszałym pniu, 2 owocniki w kępce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.768822 fot.768823 [notatka: nie] [fotografie: tak];

768822
768823

ID 264 353 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Gdańsk Lipce Trakt św. Wojciecha, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 14 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi krajowej, pień kasztanowca lub lipy, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.772155 fot.772156 [notatka: nie] [fotografie: tak];

772155
772156

ID 266 686 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Łosinka, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC43; data zbioru: 3 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park na terenie cerkwi, zmurszały pień lipy, kilka kępek po kilka powocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy A.K.; uwagi: fot.782471 fot.782472 [notatka: nie] [fotografie: tak];

782471
782472

ID 268 243 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 3" N i 19st 25' 48" E], DE46; data zbioru: 20 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na murszejącym pniaku przydrożnego drzewa, topoli, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.787978 fot.787979 fot.787980 fot.787981 [notatka: nie] [fotografie: tak];

787978
787979
787980
787981

ID 273 005 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Wronczyn, centrum wsi, przed ko¶ściołem parafialnym, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 26 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na skraju niewielkiego placyku, drewno murszejącego pniaka po drzewie liściastym, wiązka kilku owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany; uwagi: Współrzędne stanowiska: 52st30'23,15" N, 17st12'38,03"; Owocniki zauważone w dniu 26.09.2015 jako wiązka już dorodnych, ale jeszcze nie rozwiniętych grzybów. Kolejna wizyta w dniu 29.09.2015 zaowocowała znalezieniem owocników wyrwanych na szczę¶cie niedawno! przez kogoś zaciekawionego zapewne pojawem takich dorodnych owocników na resztkach pniaka.; Pozbierałam te owocniki jako dokument stanowiska.; Na zdjęciach lokalizacja, stan zastany 29.09.2015 i detale owocników.; fot.809126 fot.809127 fot.809128 fot.809129 fot.809130 fot.809131 [notatka: nie] [fotografie: tak];

809126
809127
809128
809129
809130
809131

ID 275 760 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Przasnysz ul.Baranowska, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 19 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na silnie zmurszałym pniaku najprawdopodobniej jesionowym, dwa owocniki zrośnięte razem; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.821671 fot.821672 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821671
821672

ID 275 823 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: ok 0,5km na NE od miejscowości Bartniki, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 16 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów przydrożny, na pniaku topolowym, kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.821919 fot.821920 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821919
821920

ID 287 683 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Goniądz, pow. moniecki, woj. podlaskie, FB77; data zbioru: 24 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren byłego ośrodka wypoczynkowego, pień ściętej topoli, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.863057 fot.863058 [notatka: nie] [fotografie: tak];

863057
863058

ID 288 815 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Miedzychód, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC71; data zbioru: 23 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski, na pniu po ściętym drzewie liściastym (prawdopodobnie klon), w wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: [bf:861696] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 861696 ;

ID 294 003 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: miejscowość Szla, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 10 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów przydrożny, murszejący pniak topolowy, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.890450 fot.890451 [notatka: nie] [fotografie: tak];

890450
890451

ID 294 099 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 23 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, fragment brzozowego kloca, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005510; uwagi: fot.890799 [notatka: [bf:878468]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 878468 ;

ID 301 533 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,2 km na N od Binowa w gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 14 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na murszejących resztkach drewna bukowego, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.928399 fot.928400 fot.928401 fot.928402 [notatka: tak] [fotografie: tak];

928399
928400
928401
928402

ID 302 020 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: ok.0.5km na NE od miejscowości Kaki Mroczki,gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 2 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydroże z murszejącymi pniakami, na murszejącym pniaku topoli, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.930781 fot.930782 fot.930783 [notatka: nie] [fotografie: tak];

930781
930782
930783

ID 302 021 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: DK57,ok.0,5km na N od miejscowości Romany Sebory,gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 2 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydroże z murszejącymi pniakami, na murszejącym pniaku topoli, grupa kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.930788 fot.930789; Grzyb pospolity w tym ATPOL [notatka: nie] [fotografie: tak];

930788
930789

ID 303 385 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna dąbrowa z domieszką buków, na odziomku po ściętym kilka lat temu dębie, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.937148 fot.937149 fot.937150 [notatka: tak] [fotografie: tak];

937148
937149
937150

ID 318 901 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Stuposiany, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie, FG59; data zbioru: 21 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: plac tartaczny, w trocinach, kilka grup/wiązek po kilka owocników; leg. Jan Kowalski, det. Beata Łyszkowska; eksykat: Naturalnie, zostanie przesłany; uwagi: [bf:1027950] [notatka: nie] [fotografie: tak, na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1027950 ;

ID 324 479 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,5 km na S od Trzechela w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 16 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny (So, Św, Brz), na kłodzie Brz, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1076387 fot.1076388 fot.1076389 fot.1076390 fot.1076391 fot.1076392 fot.1076393 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1076387
1076388
1076389
1076390
1076391
1076392
1076393

ID 324 766 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (Dolina Gowienicy), 2 km na NE od Widzieńska w gminie Przybiernów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 23 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Bk, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1080812 fot.1080813 fot.1080814; skórka kapelusza; fot.1080815; pleurocystydy; fot.1080816; zarodniki: 5,4-7,0 µm x 4,1-5,3 µm, Q: 1,2-1,4; fot.1080817 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080812
1080813
1080814
1080815
1080816
1080817

ID 346 948 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo,3km na pnzach od Reptowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 1 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna, rozkladająca się kłoda brzozowa, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Drobnołuszczak trocinowy fot.1245328 fot.1245329 fot.1245330 fot.1245331 fot.1245332 fot.1245333 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1245328
1245329
1245330
1245331
1245332
1245333

ID 347 873 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Trzaski, gm. Bieżuń, przy głównej szosie, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC39; data zbioru: 27 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , spróchniały pniak wyciętego przydrożnego drzewa liściastego (przypuszczalnie topoli), kępka 5 owocników, zrośniętych podstawami trzonów; leg. det. Michał Plakwicz; uwagi: gatunek jest częsty w okolicy, obserwowany na pniakach i zagrzebanych resztkach drewna; fot.1252113 fot.1252114;

1252113
1252114

ID 350 545 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Żuromin, ul. Szpitalna, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC39; data zbioru: 20 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przy ulicy, na resztkach pniaka liściastego, 3 owocniki; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: gatunek jest częsty w okolicy; fot.1270961 fot.1270962 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1270961
1270962

ID 360 439 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Widuchowa, park koło straży pożarnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 27 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park klon,lipa, pień klonu jaworu, trzy owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Drobnołuszczak trocinowy fot.1366827 fot.1366828 fot.1366829; zarodniki fot.1366830 fot.1366831; pleurocydydy fot.1366832 fot.1366833 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1366827
1366828
1366829
1366830
1366831
1366832
1366833

ID 360 950 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Szczepocice Rządowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 7 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, pniak po przydrożnej brzozie, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 50" N 19st 19' 38" E; fot.1370675 fot.1370676 fot.1370677 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370675
1370676
1370677

ID 362 048 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Przeradz Nowy, gm. Lutocin, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC38; data zbioru: 12 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na silnie rozłożonych resztkach drzewa liściastego, kilkanaście owocników; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: gatunek jest częsty w okolicy; fot.1379638 fot.1379639 fot.1379640 fot.1379641 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1379638
1379639
1379640
1379641

ID 368 886 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 20 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Co, Brz, Kl, kłoda brzozowa, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Nadl.Goleniów, Leśń. Goleniów, odz. 789 fot.1443882 fot.1443883 fot.1443884; zarodniki fot.1443885; skórka kapelusza fot.1443886 fot.1443887; pleurocystydy fot.1443888 fot.1443889 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1443882
1443883
1443884
1443885
1443886
1443887
1443888
1443889

ID 370 088 oznaczenie: Pluteus petasatus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, ul. Łowczych, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 7 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródek przydomowy, resztki pniak drzewa liściastego, jeden owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: [bf:1447426]; Drobnołuszczak trocinowy [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1447426 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji