grzyby.pl

Stypella subgelatinosa (P. Karst.) P. Roberts

zębośluzek krótkokolczasty, pierwoząb krótkokolczasty
Protodontia subgelatinosa (P. Karst.) Pilát [gł. w MB (2023-1-12)] · Protohydnum lividum Bres. · Protohydnum subgelatinosum (P. Karst.) S. Lundell
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stypella Stypella Stypella StypellaStypella pierwoząb (Protodontia) pierwoząb (Protodontia)pierwoząb (Protodontia)zębośluzek niebieskawy (Stypella subhyalina)zębośluzek podlaski (Stypella grilletii)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych z grabem, na drewnie różnych drzew i krzewów liściastych; latem.W lasach liściastych z grabem, na drewnie różnych drzew i krzewów liściastych; latem.
Statusy czerwonej listy. [125]: I–o niekreślonym zagrożeniu