red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Stypella subgelatinosa (P. Karst.) P. Roberts

zębośluzek krótkokolczasty

występowanie

W lasach liściastych z grabem, na drewnie różnych drzew i krzewów liściastych.

Statusy czerwonej listy. [125]: I–o niekreślonym zagrożeniu