grzyby.pl

Parasola plicatilis-similis L. Nagy, Szarkándi et Dima

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Parasola Parasola Parasola ParasolaParasolaczernidłak rdzawy (Parasola hemerobia)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]