grzyby.pl

Calcipostia guttulata (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai

drobnoporek łzawiący, białak łzawiący
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. et Ryvarden [gł. w czekl.] · Postia guttulata (Sacc.) Jülich [🔉 pos·ti·a *] · Tyromyces guttulatus (Peck) Murrill · Tyromyces stipticus f. guttulatus (Peck) Domański, Orloś & Skirg.,
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
owocniki na pniaku świerka
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od góry
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od dołu
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
brzeg górnej strony kapelusza
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
pory
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
przekrój
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
przekrój
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od góry
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od dółu
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok z góry
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok z góry, brzeg kapelusza
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od dołu
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
owocnik na pniaku świerka
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
owocniki na pniaku świerka
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
powierzchnia kapelusza
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od dółu
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
przekrój przez owocnik

opis

Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
pory
Owocniki duże, 20-150 mm szerokie, 30-120 mm odstające i stosunkowo cienkie, 4-8 mm grubości, półokrągłe, wydłużone, bokiem lub trzonowato zwężoną częścia przyrośnięte do podłoża; białe, z wiekiem niewyraźnie różowo strefowane, także w otarciach przebarwiające się fioletowo, purpurowo-brązowo; na brzegu kapelusza i z rurek młodych owocników wydzielają się krople wydzieliny, po wyschnięciu pozostawiające zagłębienia i dołki.

space

Sporocarps large, 20-150 mm broad, extending 30-120 mm and relatively thin, 4-8 mm thick, semi-circular, elongated, sessile or attached laterally by a tapered part to the substrate; white, with age indistinctly pink zonate, in injured places also turning violet, purple-brown; on the pileal margin and from the tubes of young sporocarps appear guttation drops, which on drying up leave pitted surface.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki jednoroczne, wyrastają pojedynczo lub po kilka częściowo zrośniętych ze sobą, na martwym drewnie świerka, sosny, jodły, bardzo rzadko na liściastych (buk), na pniakach, leżących pniach, wiele lat z rzędu w tym samym miejscu.
Rare. Sporocarps annual, grow solitary or in groups of several partly concrescent, on dead spruce wood, pine trees, fir, very rarely on hardwood (beech), on stumps, lying trunks, on the same site for several consecutive years.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Papousek T., Beran M, et al, 2004 — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech. [84]
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Calcipostia guttulata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-35 350222 AB-55 324358 AB-66 336989 AB-85 359491 AB-89 350967 AB-94 288827 306825 288817 AD-69 353478 AE-78 349521 BE-82 334925 BE-91 334923 CB-30 360617 DE-56 346561

ID288817 Oligoporus guttulatus; Puszcza Bukowa, 2km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.30; drzewostan Md-Św; na kłodzie obumarłego Md w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868063 fot. 868064 fot. 868065 fot. 868066

ID288827 Oligoporus guttulatus; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.06; kępa daglezji w buczynie; na odziomku drzewa iglastego (prawdopodobnie Dg) w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868109 fot. 868110 fot. 868111 fot. 868112

ID306825 Postia guttulata; Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.09.22; drzewostan modrzewiowy z domieszką buków i brzóz; na murszejącym pniaku Md pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 953925 fot. 953926 fot. 953927 fot. 953928

ID324358 Postia guttulata; Puszcza Goleniowska, 2,7 km na NE od Widzieńska w gm. Przybiernów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-55; 2019.07.01; okrajek olsu bagiennego ze świerkami; na odziomku po ściętym Św pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1074799 fot. 1074800 fot. 1074801 fot. 1074802 fot. 1074803 fot. 1074804

ID334923 Postia guttulata; Krucze Skały, 1,8 km na SE od Lubawki w gm. Lubawka, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, BE-91; 2020.08.19; bór świerkowy; na pniakach świerkowych pojedynczo w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1163262 fot. 1163263 fot. 1163264 fot. 1163265

ID334925 Postia guttulata; 2 km W od Krzeszowa (okolice Betlejem) w gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, BE-82; 2020.08.19; bór świerkowy; na pniakach świerkowych pojedynczo i w małych grupkach w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek dość często spotykany w okolicy
fot. 1163271 fot. 1163272 fot. 1163273 fot. 1163274

ID336989 Postia guttulata; prop. rez. Węgorzyckie Rosiczki, 2,1 km SW od Redła w gm. Osina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-66; 2020.10.06; bór mieszany; na pniakach Pinus sylvestris kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1178406 fot. 1178407 fot. 1178408

ID346561 Calcipostia guttulata; 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.07.18; bór sosnowy; na zmurszałej kłodzie powalonej sosny grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 38,8" N 19st 26' 23" E

fot. 1241509 fot. 1241510 fot. 1241511 fot. 1241512 fot. 1241513

młode owocniki z 27.06.2021
fot. 1241514 fot. 1241515 fot. 1241516 fot. 1241517

ID349521 Calcipostia guttulata; Karkonosze, na stoku Góry Skalnica, 0,3 km na N od skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kołłątaja w Szklarskiej Porębie, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE-78; 2021.09.08; bór świerkowy; na pniaku Picea abies pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263595 fot. 1263596 fot. 1263597

ID350222 Calcipostia guttulata; Bagna Rozwarowskie, 1,8 km na NW od Dobropola w gminie Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB-35; 2021.09.15; bór mieszany; na odziomku Picea abies w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269023 fot. 1269024 fot. 1269025 fot. 1269026 fot. 1269027

ID350967 Calcipostia guttulata; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,3 km na E od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.10.08; bór daglezjowo-modrzewiowy; na pniakach Larix sp. w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275557 fot. 1275558 fot. 1275559 fot. 1275560

ID353478 Postia guttulata; Ok. 1km na N odmiejscowości Ługi, pow. zielonogórski, woj. lubuskie, AD-69; 2021.09.01; Bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; Pniak sosnowy pojedyńczy owocnik; leg. Iwona Burzynska; det. Iwona Burzynska; eksykat: Tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1299742fot. 1299743

ID359491 Calcipostia guttulata; Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2022.07.16; buczyna pomorska z Sn,Św; pieniek po świerku kilka owocników; leg. Marcin Lożek, Jacek Drozda; det. Grażyna Domian, Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Drobnoporek łzawiącyfot. 1357219fot. 1357220fot. 1357221
zarodnikifot. 1357222
strzępkifot. 1357223
sprzażkifot. 1357224

ID360617 Calcipostia guttulata; Zapadłe, jezioro Sękacz, gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-30; 2022.09.03; bór sosnowy; pniak sosny kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Drobnoporek łzawiący
fot. 1368411fot. 1368412fot. 1368413fot. 1368414fot. 1368415fot. 1368416 fot. 1368417

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji