grzyby.pl

Parasola galericuliformis (Losa ex Watling) Redhead, Vilgalys et Hopple

Coprinus galericuliformis Losa ex Watling
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Parasola Parasola Parasola ParasolaParasolaczernidłak delikatny (Parasola misera)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254427 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]