takson nie ujęty w czekliście

Parasola galericuliformis (Losa ex Watling) Redhead, Vilgalys et Hopple

Coprinus galericuliformis Losa ex Watling
⇑ Parasola
skróty strony i portalu
GREJ: ID254427 (© autora fot.)