grzyby.pl

Fam. Tapinellaceae

ponurnikowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Boletales Boletales Boletales BoletalesBoletalesDiplocystidiaceaegnilicowate (Coniophoraceae)