grzyby.pl

Deconica montana (Pers.) P.D. Orton

łysiczka czarnobrązowa
Psilocybe atrorufa Psilocybe atrorufa (Schaeff.) Quél. · Psilocybe montana (Pers.) P. Kumm. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
blaszki; gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
spores from spore print (in water/glicol, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter)

owocnik

Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
blaszki; gromadnie w mchu
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
przekrój; gromadnie w mchu
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ciemnobrązowy do ciemnoczerwonobrązowego, suchy jasny beżowoochrowy do beżowego; 5-15(20) mm średnicy; półkulisty z wiekiem wypukły, bez garbka lub nieznacznym garbkiem; brzeg kapelusza ostry, gdy wilgotny to prążkowany, mogą być widoczne białe włókienka osłonki; powierzchnia nie jest lepka, sucha matowa, gładka; skórka nie jest ściągalna.

space

Trzon barwy kapelusza, u szczytu nieco jaśniejszy; 15-25(50) x 0.5-1(2) mm, równogruby, powierzchnia oprószona na szczycie, poza tym włókienkowata.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, nieco rombowate, brązowe, gładkie, z grubą ścianą i wyraźną porą rostkową, 6-8 x 4.5-5.5 µm.
Spore print purple-brown. Spores broadly ellipsoid, slightly diamond-shaped, brown, smooth, thick-walled and with a distinct germ pore, 6-8 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Deconica montana (łysiczka czarnobrązowa)
Pospolity w swoim siedlisku. Owocniki wyrastają przez cały rok, poza zimą, w grupach, rzadziej pojedynczo, na ubogich terenach porośniętych mchem i trawą z mchami (na fot. obok Polytrichum purpureum.
Common in its habitat. Early spring-late fall, gregarious, rarely solitary, in sandy, moss-covered places (on photograph Polytrichum purpureum.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Cechy wyróżniające to nie lepki kapelusz, wyraźnie prążkowany kapelusz (gdy jest wilgotny) i purpurowy odcień dojrzałych blaszek.
Distinguished by not vicid cap, distinctly striate at the margin when wet and purple tint of lamellae when mature.

wybrane okazy · selected collections

#9
01 04 19 - 2
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Watling, R.; Gregory, Norma M., 1987 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 5 / Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus. p.43 [52]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.448 [26IV]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) p.283 [18IV]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4097]
    Psilocybe montana (Pers.) Kumm. · synonimy: P. atrorufa ss. Ricken 1912, P. muscorum ss. Guzman, P. physaloides ss. Ricken
    publikacje: Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Friedrich 2001, Lisiewska 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Kujawa 2009, Kałucka 2009a, Kujawa i Gierczyk 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Kujawa i Gierczyk 2011a (as: Deconica montana), Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a (as: P. montana v. montana), Karasiński i in. 2015 (as: Deconica montana var. montana), Grzesiak i in. 2017, Grzesiak i in. 2017a (as: Deconica montana), Wojewoda i in. 2016 (as: Deconica montana), Kujawa i Gierczyk 2016 (as: Psilocybe montana), Gierczyk i in. 2018 (as: Deconica montana var. montana), Adamczyk 2016, Ślusarczyk 2019 (as: Deconica montana), Kujawa i in. 2019 (as: Deconica montana), Brzeg i Lisiewska 2018, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Deconica montana), Grzesiak i in. 2020 (as: Deconica montana), Narkiewicz 2019, Ławrynowicz i in. 2004

znaleziska Deconica montana na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-51 340196 AB-61 353022 AB-84 355942 AB-94 340031 AC-12 340608 AC-62 356002 AD-19 156794 168411 BD-57 54969 BE-09 216971 CA-38 366388 CA-89 194457 CB-15 82760 CB-24 188603 CB-25 201854 209328 132246 67173 CC-06 343724 CD-51 58397 CE-05 209305 DA-70 194339 DA-81 311266 196813 DE-45 227124 209882 DE-55 329059 293925 327164 229169 EC-25 339817 338899 345384 ED-35 252083 GC-01 231012 GC-11 257497

 ID54969  Psilocybe montana; Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD-57; 2007.02.17; przy drodze przy młodniaku sosnowym, obecność drzew liściastych; we mchu w grupach po kilka egzemplarzy, w sumie ok. 30 egz.; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 17/MW/17.02.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID58397  Psilocybe montana; Przy torach kolejowych w połowie drogi pomiędzy miejscowościami Borek Wielkopolski a Wojciechowo, woj. wielkopolskie, CD-51; 2007.03.24; kserotermiczna, piaszczysta łąka, we mchu; piasek licznie, ok. 30 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/27.03.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

ID67173 Psilocybe montana; Kalisz Kaszubski, CB-25; 2007.06.03; Młodnik sosnowy; W mchu po kilka owocników w kępkach i pojedyńczo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 97785 fot. 97786 fot. 97787

 ID82760  Psilocybe montana; Lipusz, CB-15; 2007.10.27; Młodnik sosnowy; mszysta ściółka kilka grup po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/071027/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 133038 fot. 133039

ID132246 Psilocybe montana; Kalisz kaszubski, CB-25; 2009.05.23; Cmentarz -wokół lasy sosnowe; w ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 242542 fot. 242543
N 54*02,467'
E 17*47,223'
157 m.npm

 ID156794  Psilocybe montana; 0,5 km na S od Rozłóg, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.12.09; sucha murawa napiaskowa na skaraju boru sosnowego; wśród mchów, na ziemi gromadnie, kilkanaście; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 671 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 308443

 ID168411  Psilocybe montana; Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.11.15; zbiorowisko z Pohlio-Callunion; wśród niskich mchów gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 587 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 351311

 ID188603  Psilocybe montana; Tuszkowy 5 km.od Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2011.07.24; Las sosnowy; w mchu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110724/0001, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 430742
180 m.npm.

 ID194339  Psilocybe montana; Gdańsk Przymorze Park Reagana, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 2011.11.22; Pas pomiędzy wydmą a lasem nadmorskim; ziemia,mech 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 458824 fot. 458825

ID194457 Psilocybe montana; Barniewice, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2011.11.26; Mszyste nieużytki porośnięte sosną samosiejką; w mchu kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 459643 fot. 459644 fot. 459645 fot. 459646

 ID196813  Psilocybe montana; Gdańsk Górki zachodnie, woj. pomorskie, DA-81; 2011.12.03; Nadmorski las sosnowy; wypalenisko na polanie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/111203/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 471654 fot. 471655
forma ochrony Użytek ekologiczny

 ID201854  Psilocybe montana; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2012.06.24; skraj lasu sosnowego,piaszczystego; ziemia,mech dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120624/0003, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/492127.html
uwagi: fot. 503420

 ID209305  Psilocybe montana v.montana; Mikstat Las, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CE-05; 2012.09.15; las sosnowy z domieszka brzozy; piasek,mech kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120915/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/515355.html
uwagi: zdjęcia w wątku

 ID209328  Psilocybe montana v. montana; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2012.06.24; las sosnowy z domieszką modrzewia; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120624/0003, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/492127.html
uwagi: zdjęcia w wątku

 ID209882  Psilocybe montana; 0,7 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.10.31; przyleśne nieużytki; fragment pola gdzie kilka lat temu zebrano wierzchnią warstwę gleby; żwirowe gromadnie, ponad sto owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/121031/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 06' 34,3" N i 19st 23' 43,2" E

fot. 541442 fot. 541443 fot. 541444 fot. 541445

 ID216971  Psilocybe montana; Otulina Rezerwaty Stawy Milickie, woj. dolnośląskie, BE-09; 2013.05.02; Łąka miejscami podmokła porośnięta wierzbą szarą,samosiejka brzoza,sosna; ziemia kilkaset owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130502/0001, BGF/BF/MWR/130502/0002, BGF/BF/MWR/130502/0003, BGF/BF/MWR/130502/0004, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/557535.html
uwagi: fot. 575084 fot. 575085

 ID227124  (potwierdzenie 209882) Psilocybe montana; 0,7 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.10; przyleśne nieużytki; fragment pola gdzie kilka lat temu zebrano wierzchnią warstwę gleby; na ziemi, w mchach; podłoże żwirowe licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/131010/0002, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/608471.html

ID229169 Psilocybe montana; 1 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.11.10; młodnik sosnowo-brzozowy; na ziemi, w mchach kilkaset owocników na niewielkim obszarze; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 7,7" N i 19st 20' 36,2" E

fot. 627452 fot. 627453 fot. 627454 fot. 627455 fot. 627456

 ID231012  Psilocybe montana; kilkaset metrów na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.10.19; nieużytki rolne z rzadka samoczynnie zalesione sosną; na ziemi, wśród gęstych mchów po kilka (kilkanaście) owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121019/0004, BGF/BF/MG/121026/0004, BGF/BF/MG/130531/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642572
Uwaga !!! - jest to dość rozległe stanowisko ale uznam je jako jedne chociaż część jego rozciąga się na inny ATPOL (GC-11).
Owocniki jednak przesyłane do mikroskopowania pochodziły z GC-01 lub też z obszaru spornego (granica ATOL-u).
W związku z tym proponuję uwzględnić przy tym zgłoszeniu również kolekcje z dnia;
2012.10.26 oraz 2013.05.31.

 ID252083  Psilocybe montana v. montana; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2014.11.11; nieużytek, z rzadka sosna, brzoza; w ziemi, mech, trawa gromadnie, kilkanascie szt; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/141111/0003, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/718273.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/718277.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/718275.jpg

 ID257497  Deconica montana var. montana; około 1 km na SE od Ciasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2013.11.24; częściowo zalesione, piaszczyste nieużytki rolne (świerk, sosna, rzadziej liściste: brzoza, osika); na ziemi wśród niskich mchów po kilka owocników w dwóch grupkach oddalonych od siebie o około 200m; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131124/0004, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/626243.html

 ID293925  Psilocybe montana; 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.11.11; bór sosnowy na glebach piaszczystych; młodnik; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008128, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 23,5" N i 19st 20' 48,5" E

siedlisko
fot. 890010

wybrane owocniki
fot. 890011 fot. 890012 fot. 890013 fot. 890014 fot. 890015

 ID311266  Deconica montana; Gdańsk Stogi plaża, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2018.01.28; wydma, sosna, brzoza, wierzba; mchy kilka grup po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0004972, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 976958fot. 976959

ID327164 Deconica montana; 1,3 km NW od wsi Dąbrówka; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.10.05; bór sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi, w mchach grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 30" N i 19st 22' 19,3" E

fot. 1108430 fot. 1108431 fot. 1108432

ID329059 Deconica montana; 1 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.11.01; nieużytki rolne przy trasie DK1; na ziemi, w mchach grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 51" N i 19st 22' 55,5" E

fot. 1123131 fot. 1123132 fot. 1123133

ID338899 Deconica montana; Patołęka,gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2020.11.08; Niezabudowana działka budowlana; na ziemi wsród mchów grupa kilkunastu owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1186884.html

ID339817 Deconica montana; ok. na od miejscowości Kobylaki Korysze, gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2020.11.22; murawa napiaskowa z nalotem sosnowym; ziemia kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1192465 fot. 1192466 fot. 1192467

ID340031 Deconica montana; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,5 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.11.02; kwaśna buczyna; na ziemi wśród mchów w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1185730.html

ID340196 Deconica montana; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na SE od Myśliborza Małego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2020.11.05; murawa pod linią energetyczną; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1194004 fot. 1194005 fot. 1194006
zarodniki: 7,9-9,5 µm x 4,8-5,9 µm (średnio: 8,8 x 5,3 µm), Q: 1,5-1,9 (średnio 1,7)
fot. 1194007
cheilocystydy
fot. 1194008

ID340608 Deconica montana; Dolina Dolnej Odry, 2,5 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2020.12.06; murawa napiaskowa; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1195735 fot. 1195736 fot. 1195737 fot. 1195738
Zarodniki: 6,9-8,7 x 4,9-6,1 µm (średnio: 7,8 x 5,5 µm), Q: 1,3-1,6 (średnio 1,4), pory rostkowe 0,7-1,0 µm:
fot. 1195739
cheilocystydy:
fot. 1195740

ID343724 Deconica montana; Samociążek - Nadleśnictwo Różanna (oddział leśny nr 148), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-06; 2021.03.29; Przydroże w borze sosnowym; Na ziemi wśród mchów Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1217017 fot. 1217018

ID345384 Deconica montana; Łanięta, gm, Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2021.05.27.; murawa napiaskowa; ziemia kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1226941.html

ID353022 Deconica montana; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Pępowo), 1,2 km na SW od Rzędzin, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-61; 2021.11.25; murawa napiaskowa; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1295518 fot. 1295519 fot. 1295520 fot. 1295521
zarodniki: 7,5-9,3 (-9,8) x 4,7-5,7 µm (średnio: 8,5 x 5,1 µm), Q: 1,5-1,9 (średnio 1,7):
fot. 1295522
cheilocystydy:
fot. 1295523

ID355942 Deconica montana; Szczecin Wielgowo, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2022.02.28; mszysta murawa napiaskowa; w ściółce wśrod mchu, kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk ; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1319273.html
Łysiczka czarnobrązowa

ID356002 Deconica montana; PK Ujście Warty (prop. rez. Porzeckie Rozlewiska) - 0,9 km na SW od miejscowości Porzecze, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-62; 2022.03.02; wydma śródlądowa; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1320174 fot. 1320175 fot. 1320176 fot. 1320177
Zarodniki: 7,2-9,2 x 4,6-5,6 µm (średnio 8,3 x 5,1 µm), Q: 1,5-1,8 (średnio 1,6):
fot. 1320178 fot. 1320179
Cheilocystydy:
fot. 1320180

ID366388 Deconica montana; Chłapowo, Dolina Chłapowska, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-38; 2023.02.25; murawa napiaskowa, żarnowiec, rokitnik; we mchu Kilkanascie pojedynczo; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1414649 fot. 1414650 fot. 1414651 fot. 1414652 fot. 1414653 fot. 1414654 fot. 1414655 fot. 1414656 fot. 1414657 fot. 1414658 fot. 1414659 fot. 1414660 fot. 1414661 fot. 1414662 fot. 1414663

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji