grzyby.pl

Steccherinum oreophilum Lindsey et Gilb.

porokolczak górski
Irpex oreophilus (Lindsey et Gilb.) Niemelä
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Steccherinum oreophilum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-55 354073 354846 DE-56 354692 355086 FE-24 356071

ID354073 Steccherinum oreophilum; 0,4 km NW od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.12.30; bór sosnowy z domieszką gł. brzóz; na leżącej w ściółce gałęzi liściastego grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 52" N 19st 23' 34,5" E

fot. 1303408 fot. 1303409 fot. 1303410 fot. 1303411

ID354692 Steccherinum oreophilum; 0,5 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.01.11; obrzeża śródleśnego olsu; na gałęzi liściastego leżącej na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 34,2" N 19st 27' 25,5" E

fot. 1307240 fot. 1307241 fot. 1307242

ID354846 Steccherinum oreophilum; 1 km NE od wsi Klekotowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.03.25; pas olsu nad rz. Radomką; na leżących na ziemi gałęziach olchowych kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 35,8" N 19st 24' 48" E

fot. 1308607 fot. 1308608

ID355086 Steccherinum oreophilum; 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.02.16; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, graby, brzozy i inne; na gałęzi liściastego leżącej na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 1" N 19st 30' 37" E

fot. 1310513 fot. 1310514 fot. 1310515

ID356071 Steccherinum oreophilum; Zgórzyńskie - 51.312129, 22.160338, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2022.02.09; Zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, lipa, wierzba, dąb, osika); Na martwej gałęzi kilka owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1314407.html
uwagi: fot. 1320955fot. 1320956

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji