grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera praetextata (Flörke) Zopf

pawężnica łuseczkowata
Peltigera Peltigera Peltigera PeltigeraPeltigerapawężnica węgierska (Peltigera ponojensis)pawężnica szorstka (Peltigera scabrosa)