jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia tenella (Scop.) DC.

obrost drobny