grzyby.pl

Cantharellus pallens Pilat

pieprznik blady
Cantharellus cibarius var. pallens Pilat · Cantharellus pallidus Velen.?
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cantharellus Cantharellus Cantharellus CantharellusCantharelluspieprznik jadalny (Cantharellus cibarius)pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
12.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)

opis

Kapelusz białawy, bladoochrowy, bladożółtawy; początkowo słabo wypukły, potem płaski do nieco zagłębionego.

Hymenofor

Trzon gruby i krótki, równogruby, często rozszerzający się ku podstawie, biały do bladożółtawego.

Miąższ biały, grubszy niż u pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius); zapach charakterystyczny, aromatyczny, jak u pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius).Kapelusz białawy, bladoochrowy, bladożółtawy; początkowo słabo wypukły, potem płaski do nieco zagłębionego.

space

Trzon gruby i krótki, równogruby, często rozszerzający się ku podstawie, biały do bladożółtawego.

space

Pileus whitish, pale ochraceous, pale yellowish; initially somewhat convex, later plane to slightly concave.

Hymenophore

Stipe thick and short, equal, often somewhat clavate, white to pale yellowish.

Flesh white, thicker than in pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius); odour characteristic, aromatic like in pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius).

Pileus whitish, pale ochraceous, pale yellowish; initially somewhat convex, later plane to slightly concave.

space

Stipe thick and short, equal, often somewhat clavate, white to pale yellowish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy, kremowo-żółtawy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, przejrzyste, z ziarenkami i kroplami, z dziubkiem, 8-9 x 4.5-5 µm.Wysyp zarodników kremowy, kremowo-żółtawy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, przejrzyste, z ziarenkami i kroplami, z dziubkiem, 8-9 x 4.5-5 µm.
Spore print cream-coloured, creamy-yellowish. Spores ellipsoid, smooth, translucent, with granular contents and drops, with DZIUBKIEM (apiculum?), 8-9 x 4.5-5 µm.
Spore print cream-coloured, creamy-yellowish. Spores ellipsoid, smooth, translucent, with granular contents and drops, with DZIUBKIEM (apiculum?), 8-9 x 4.5-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych; zwykle w ciepłych lasach, z lipami i bukami, na żyznych glebach.W lasach liściastych; zwykle w ciepłych lasach, z lipami i bukami, na żyznych glebach.
In deciduous forests.
In deciduous forests.

jadalne czy trujące? 🟢!

Jadalny.[105]Jadalny.[105]
Edible.
Edible.
Zwykle nieodróżniany od pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) od którego różni się jasnożółto, białawo zabarwionym owocnikiem (także hymenofor tej barwy), jest bardziej krępy i mięsisty, trzon jest gruby, często z rozszerzający się ku podstawie, hymenofor o grubszych żyłkach. Nieczęsty, wyrastający też w lasach liściastych pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens) jest smuklejszy a uciśnięte miejsca przybierają zwolna rdzawą barwę.Zwykle nieodróżniany od pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) od którego różni się jasnożółto, białawo zabarwionym owocnikiem (także hymenofor tej barwy), jest bardziej krępy i mięsisty, trzon jest gruby, często z rozszerzający się ku podstawie, hymenofor o grubszych żyłkach. Nieczęsty, wyrastający też w lasach liściastych pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens) jest smuklejszy a uciśnięte miejsca przybierają zwolna rdzawą barwę.
Usually mistaken for pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) from which it differs in a pale yellow, whitish-coloured sporocarp (also concolourous hymenophore), it is also more succulent and squatty, its stipe is thick, often enlarged towards the base, hymenophore with thicker veins. Not common, growing in deciduous forests pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens) is slenderer and is bruising slowly rusty.
Usually mistaken for pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) from which it differs in a pale yellow, whitish-coloured sporocarp (also concolourous hymenophore), it is also more succulent and squatty, its stipe is thick, often enlarged towards the base, hymenophore with thicker veins. Not common, growing in deciduous forests pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens) is slenderer and is bruising slowly rusty.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050812.16.05 - Cantharellus pallens (pieprznik blady); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050812-16
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #8
znalezisko 20040709.1.pp - Cantharellus pallens (pieprznik blady); Kotlina Kłodzka
040709-1
leg. Piotr Perz
/Kotlina Kłodzka/ #3