grzyby.pl

Cantharellus pallens Pilat

pieprznik blady
Cantharellus cibarius var. pallens Pilat · Cantharellus pallidus Velen.?
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)

opis

Kapelusz białawy, bladoochrowy, bladożółtawy; początkowo słabo wypukły, potem płaski do nieco zagłębionego.

space

Trzon gruby i krótki, równogruby, często rozszerzający się ku podstawie, biały do bladożółtawego.

space

Pileus whitish, pale ochraceous, pale yellowish; initially somewhat convex, later plane to slightly concave.

space

Stipe thick and short, equal, often somewhat clavate, white to pale yellowish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy, kremowo-żółtawy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, przejrzyste, z ziarenkami i kroplami, z dziubkiem, 8-9 x 4.5-5 µm.
Spore print cream-coloured, creamy-yellowish. Spores ellipsoid, smooth, translucent, with granular contents and drops, with DZIUBKIEM (apiculum?), 8-9 x 4.5-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych; zwykle w ciepłych lasach, z lipami i bukami, na żyznych glebach.
In deciduous forests.

jadalne czy trujące? 🟢!

Jadalny.[105]
Edible.
Zwykle nieodróżniany od pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) od którego różni się jasnożółto, białawo zabarwionym owocnikiem (także hymenofor tej barwy), jest bardziej krępy i mięsisty, trzon jest gruby, często z rozszerzający się ku podstawie, hymenofor o grubszych żyłkach. Nieczęsty, wyrastający też w lasach liściastych pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens) jest smuklejszy a uciśnięte miejsca przybierają zwolna rdzawą barwę.
Usually mistaken for pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) from which it differs in a pale yellow, whitish-coloured sporocarp (also concolourous hymenophore), it is also more succulent and squatty, its stipe is thick, often enlarged towards the base, hymenophore with thicker veins. Not common, growing in deciduous forests pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens) is slenderer and is bruising slowly rusty.

wybrane okazy · selected collections

#8
05 08 12 - 16
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#3
pp.040709-1
leg. Piotr Perz
/Kotlina Kłodzka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Watling, R.; Turnbull, E., 1998 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena). [66]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Cantharellus pallens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 288823 112338 302650 BC-71 304483 DD-95 302403 DE-47 200198 DE-56 194613 184474 DE-57 201897 DE-64 195246 EC-34 359282 303113 FG-21 193915

 ID112338  Cantharellus pallens; Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.07.25; buczyna pomorska z domieszką pojedynczych dębów na poboczu leśnej drogi; na ziemi w grupach, łącznie kilkanaście młodych owocników; leg. Kamil Kędra, Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: pieprznik blady
fot. 196655

 ID184474  Cantharellus pallens; 350 m na pdwsch od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2009.09.02; las mieszany -dąb, jodła, brzoza, grab i inne; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 02 03,0 N ; 19 30 49,0 E

fot. 403941 fot. 403942 fot. 403943

ID193915 Cantharellus pallens; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2009.08.28; Las głównie jodła z bukiem, leszczyna i inne domieszki.; na ziemi 5 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 456661

 ID194613  (potwierdzenie 184474) Cantharellus pallens; 1 km S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.07.02; las mieszany -sosny, brzozy, dęby i inne; na ziemi, w ściółce, na poboczu hasiowej drogi, pod dębami i brzozami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 37,41" N ; 19st 30' 34,25" E

fot. 460627 fot. 460628

 ID195246  Cantharellus pallens; 1,5 km SE od wsi Zapole, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-64; 2011.07.16; las liściasty -dąbrowa z podrostem -lipa, klon, robinia; na ziemi grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 8,28" N i 19st 11' 52,52" E

siedlisko
fot. 464187

owocniki
fot. 464188 fot. 464189 fot. 464190

 ID200198  Cantharellus pallens; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2012.06.27; las liściasty -gł.graby, również dęby, brzozy, osiki; na ziemi 80-100 owocników w kilku skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: przybliżone namiary jednej z grup 51st 9' 6,5" N i 19st 35' 1" E

fot. 493950 fot. 493951 fot. 493952

 ID201897  Cantharellus pallens; 1,3 km SE od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2012.07.07; las mieszany -jodła, dąb, buk, brzoza i inne; na ziemi kilka owocników w grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN,3/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51syt 2' 22,2" N i 19st 39' 53,9" E

fot. 503616 fot. 503617

ID288823 Cantharellus pallens; Puszcza Bukowa, 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.31; buczyna w pobliżu źródliska; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868095 fot. 868096

ID302403 Cantharellus pallens; Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.07.15; las mieszany, dąb, jodła, sosna; z ziemi w grupie kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 932493 fot. 932494

 ID302650  Cantharellus pallens; Puszcza Bukowa, 0,7 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.07.18; strefa ekotonowa buczyny i zadrzewienia okrajkowego (Bk, Tp, Brz); na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 25/GD/17.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 933536 fot. 933537 fot. 933538

ID303113 Cantharellus pallens; ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.07.27; monokultura grabowa; na ziemi grupa,kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 935786 fot. 935787ID304483 Cantharellus pallens; Piłka, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-71; 2017.08.25; aleja brzozowa w borze sosnowym; z ziemi 3 owocniki w grupie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 942304

ID359282 Cantharellus pallens; ok. 1 km na W od Szczepanek, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-34; 2022.07.03; Las w typie grądu; ziemia kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1354723 fot. 1354724 fot. 1354725

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji