grzyby.pl

Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar

złotoborowik drobny, złotak drobny
Pulveroboletus gentilis (Quél.) Singer [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Boletus Boletus Boletus BoletusBoletusImperator torosuskrwistoborowik ciepłolubny (Rubroboletus dupainii)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, na ziemi, z preferencją dla gleb wapiennych.W lasach liściastych, na ziemi, z preferencją dla gleb wapiennych.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.