grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys

języczek beżowobrązowy, pępówka beżowobrązowa
Omphalina philonotis (Lasch) Quél. (główna w czekliście)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arrhenia Arrhenia Arrhenia ArrheniaArrheniaArrhenia velutipesjęzyczek szarobrązowy (Arrhenia glauca)