jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Pseudoclitocybe obbata (Fr.) Singer

lejkownik pępkówkowaty