grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Pseudoclitocybe obbata (Fr.) Singer

lejkownik pępkówkowaty
Pseudoclitocybe Pseudoclitocybe Pseudoclitocybe PseudoclitocybePseudoclitocybelejkownik beskidzki (Pseudoclitocybe beschidica)Pseudoclitocybe expallens