grzyby.pl
jadalnyGREJ

Agaricus semotus Fr. (1863)

pieczarka winnoczerwona
Agaricus Agaricus Agaricus AgaricusAgaricusAgaricus rusiophylluspieczarka leśna (Agaricus silvaticus)
Agaricus semotus (pieczarka winnoczerwona)
30.10.1999, Trutnov, Czechy; copyright © by Jiři Kovač

owocnik

Kapelusz początkowo biały o gładkiej powierzchni, szybko z włókienkami i łuseczkami barwy liliowej, winnoczerwonej, z wiekiem odbarwia się ochrowo-żółto; 20 – 40 (60) mm średnicy, półkulisty z wiekiem wypukły do rozpostartego; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon powyżej pierścienia białawy do liliowego, poniżej biały, miejsca uciśnięte oraz u starszych okazów z tendencją do żółknięcia; 40 – 50 (60) x 5 – 8 mm, równogruby, podstawa rozszerzona lub bulwkowata; pierścień cienki, błoniasty, nietrwały, umieszczony wysoko.

space

Reakcja Schaeffera pozytywna.

Pileus initially white with smooth surface, quickly with fibrils and lilac, vinaceous-reddish coloured squamules, , with age discolouring ochre-yellow; 20 – 40 (60) mm in diameter, hemispherical, with age convex to plane; margin incurved for a long time, acute.

space

Stipe above the ring whitish to lilac, below white, staining yellow when bruised and with age; 40 – 50 (60) x 5 – 8 mm, equal, base wider or clubshaped; the ring thin, membranous, fleeting, attached high.

space

Schaeffer's reaction positive.

zarodniki

Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki owalne, gładkie, grubościenne, 4.5 – 5.5 x 3 – 4 µm.

Spore print purple-brown. Spores ovoid, smooth, thick-walled, 4.5 – 5.5 x 3 – 4 µm.

występowanie

Dość częsty. Od lata do jesieni pojedynczo i w grupach w lasach iglastych i mieszanych, zwłaszcza pod świerkami, na obrzeżach lasów.

Quite common. From summer to autumn, solitary and gregarious in coniferous and mixed forests, particularly under spruce, on the edges of forests.

wartość

Jadalny, jednak z uwagi na drobne rozmiary bez znaczenia.

Edible, but too small to consider.