Agaricus semotus (pieczarka winnoczerwona)

owocnik

Kapelusz początkowo biały o gładkiej powierzchni, szybko z włókienkami i łuseczkami barwy liliowej, winnoczerwonej, z wiekiem odbarwia się ochrowo-żółto; 20-40(60) mm średnicy, półkulisty z wiekiem wypukły do rozpostartego; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon powyżej pierścienia białawy do liliowego, poniżej biały, miejsca uciśnięte oraz u starszych okazów z tendencją do żółknięcia; 40-50(60) x 5-8 mm, równogruby, podstawa rozszerzona lub bulwkowata; pierścień cienki, błoniasty, nietrwały, umieszczony wysoko.

space

Reakcja Schaeffera pozytywna.

Pileus initially white with smooth surface, quickly with fibrils and lilac, vinaceous-reddish coloured squamules, , with age discolouring ochre-yellow; 20-40(60) mm in diameter, hemispherical, with age convex to plane; margin incurved for a long time, acute.

space

Stipe above the ring whitish to lilac, below white, staining yellow when bruised and with age; 40-50(60) x 5-8 mm, equal, base wider or clubshaped; the ring thin, membranous, fleeting, attached high.

space

Schaeffer's reaction positive.

zarodniki

Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki owalne, gładkie, grubościenne, 4.5-5.5 x 3-4 µm.
Spore print purple-brown. Spores ovoid, smooth, thick-walled, 4.5-5.5 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsty gatunek. Od lata do jesieni pojedynczo i w grupach w lasach iglastych i mieszanych, zwłaszcza pod świerkami, na obrzeżach lasów; na ściółce iglastej, na ziemi; czerwiec-październik.
Quite common. From summer to autumn, solitary and gregarious in coniferous and mixed forests, particularly under spruce, on the edges of forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[105][134], jednak z uwagi na drobne rozmiary bez znaczenia dla grzybiarzy.
Edible, but too small to consider.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.191 [26IV]
 • Cappelli, A., 1984 — Agaricus. Fungi Europaei 1. p.54 [58]
 • Michael, Hennig, Kreisel., 1975 — Handbuch fur Pilzfreunde 1. p.23 [18I]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1216]
  Agaricus semotus Fr. · synonimy: A. rubellus (Gillet) Sacc.
  uwagi: wg IF A. rubellus to synonim A. dulcidulus
  publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Ślusarczyk 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kałucka 2009a (as: A. dulcidulus - zgodnie z Funga Nordica), Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a , Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: ?Agaricus semotus), Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019, Kujawa i in. 2020, Gierczyk i in. 2020, Żurawlew 2018, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Agaricus semotus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-83 349518 DE-45 330394 DE-46 217797 DE-55 336882 DE-56 330395 DE-78 343140 DE-95 298675 EC-34 331882 GC-02 230079

 ID217797  Agaricus semotus; 300 m na pd. od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.09.23; skraj lasu -sosna, brzoza, dąb, robinia; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/120923/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 39" N i 19st 27' 39" E

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/517683.html

 ID230079  Agaricus semotus; około 5 km na NE od Supraśla, w pobliżu Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.07.22; las mieszany z przewagą liściastych (dąb, grab, świerk); na ściółce zasobnej w próchnicę dwa owocniki w bliskim sąsiedztwie; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120722/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 632328 ID298675  Agaricus semotus; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2015.09.23; las bukowy z dębem i grabem; ziemia kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000677, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/787438.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/787439.jpg

 ID330394  Agaricus semotus; 0,5 km NE i 1 km N od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.09.18; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi kilkadziesiąt owocników w 2 grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004933, BGF0004934, tak, notatka: nie
uwagi: GPS gr. 1 -51st 6' 36,7" N i 19st 25' 30" E
GPS gr. 2 -51st 6' 56,2" N i 19st 25' 5,3" E

gr. 1 - https://www.bio-forum.pl/messages/33/1097023.html
gr. 2 - https://www.bio-forum.pl/messages/33/1097040.html

 ID330395  Agaricus semotus; 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.09.17; bór sosnowy; ziemista droga leśna; na ziemi grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004932, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 43,2" N i 19st 26' 24,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1095125.html

 ID331882  Agaricus semotus; ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.09.17; pobocze drogi przechodzącej przez grąd; ziemia trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005255, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/946683.html

ID336882 Agaricus semotus; 0,4 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.10.11; skraj śródleśnego młodnika bukowego; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 4' 4,8" N i 19st 22' 38,5" E

fot. 1177899 fot. 1177900 fot. 1177901 fot. 1177902

siedlisko

fot. 1177903

 ID343140  Agaricus semotus; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2018.09.16; podmokły las liściasty: dąb, buk, grab, lipa, leszczyna, olcha; ziemia .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006381, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1211665 fot. 1211666 fot. 1211667 fot. 1211668

ID349518 Agaricus semotus; Szczecin, Cmentarz Centralny, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2021.09.04; trawnik pod świerkami; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263569 fot. 1263570 fot. 1263571 fot. 1263572 fot. 1263573
zarodniki: 4,9-6,2 x 3,4-4,0 µm (średnio 5,2 x 3,6 µm), Q: 1,3-1,7 (średnio 1,5)
fot. 1263574
cheilocystydy
fot. 1263575

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji