jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Protoparmelia nephaea (Sommerf.) R. Sant.

gruboszek zwyczajny