jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia pinnatifida Kurok.

tarczownica wąskołatkowa
Parmelia omphalodes ssp. pinnatifida (Kurok.) Skult