grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia pinnatifida Kurok.

tarczownica wąskołatkowa
Parmelia omphalodes ssp. pinnatifida (Kurok.) Skult
Parmelia Parmelia Parmelia ParmeliaParmeliatarczownica Ernst (Parmelia ernstiae)tarczownica iberyjska (Parmelia serrana)