grzyby.pl

Spongiporus floriformis (Quél.) Zmitr.

drobnoporek kwiatokształtny, białak kwiatokształtny
Oligoporus floriformis (Quél.) Gilb. et Ryvarden [główna w czekliście] · Postia floriformis (Quél.) Jülich [🔉 pos·ti·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Spongiporus floriformis (drobnoporek kwiatokształtny)
15.10.2020, Mochle, pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Spongiporus floriformis (drobnoporek kwiatokształtny)
Spongiporus floriformis (drobnoporek kwiatokształtny)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach na drewnie drzew iglastych, rzadko na liściastych, na martwych korzeniach, gałęziach, pniakach i pniach, rzadko na drewnie konstrukcyjnym; maj-grudzień.W lasach na drewnie drzew iglastych, rzadko na liściastych, na martwych korzeniach, gałęziach, pniakach i pniach, rzadko na drewnie konstrukcyjnym; maj-grudzień.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20201015.GREJ353553.pdrz - Spongiporus floriformis (drobnoporek kwiatokształtny); Mochle, pow. bydgoski
201015-GREJ353553
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle, pow. bydgoski/ #3