grzyby.pl
Fungi » Div.Basidiomycota » subDiv.Agaricomycotina » Cl.Agaricomycetes » Ord.Gloeophyllales » Fam.Gloeophyllaceae »

Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. et Pouzar

czyreniówka rozpostarta, czyreń wielkopory
Phellinus megaloporus (Pers.) Bondartsev · Poria expansa (Desm.) H. Jahn · Trametes expansa (Desm.) Corner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Gatunek nie publikowany dotąd w Polsce (2021) ale prawdopodobnie występujący na drewnie konstrukcyjnym.Gatunek nie publikowany dotąd w Polsce (2021) ale prawdopodobnie występujący na drewnie konstrukcyjnym.