jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti

pustułka Bittera