grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti

pustułka Bittera
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypogymnia Hypogymnia Hypogymnia HypogymniaHypogymniapustułka rurkowata (Hypogymnia tubulosa)pustułka brunatniejąca (Hypogymnia austerodes)