grzyby.pl

Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch et Aime

podopieńka torfowiskowa, opieńka torfowiskowa
Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Armillaria Armillaria Armillaria ArmillariaArmillariapodopieńka bezpierścieniowa (Desarmillaria tabescens)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.2 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Trzon najszerszy u podstawy, zwężający się ku górze; w centrum kapelusza włókienka.

Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupkach, naziemne, na torfowiskach z sosną lub brzozą omszoną, często w mchach Sphagnum; bardzo rzadka. Saprotrof.Trzon najszerszy u podstawy, zwężający się ku górze; w centrum kapelusza włókienka.

space