grzyby.pl

Fam. Punctulariaceae

skórniczkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈